Data dodania: 29.03.2018

Co dalej absolwencie?

Śląski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 27 marca przy współpracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (SOSW) dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej przeprowadził konferencję nt. „Współpraca w zakresie aktywizacji uczniów i absolwentów niepełnosprawnych”.

Gości przywitali Violetta Trzcina, dyrektor SOSW oraz Jan Wroński, dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON. Elżbieta Gęca, naczelnik UM w Dąbrowie Górniczej przeczytała list prezydenta Dąbrowy Górniczej  z życzeniami owocnych obrad.

O zasadach funkcjonowania SOSW i Zespołów Szkół Specjalnych (ZSS)  w województwie śląskim mówiła przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Katowicach. Z badanami ankietowymi dotyczącymi sytuacji tych placówek  zapoznała zebranych Teresa Saczuk ze Śląskiego Oddziału PFRON

Nowoczesne narzędzia edukacyjne przedstawiła Aleksandra E. Adamczyk  z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA)  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Natomiast w prezentacji na temat „Możliwości skorzystania z Programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży, sportu na lata 2014-2020 Erasmus+”, z dużym zaangażowaniem scharakteryzowała je Aleksandra Fijałkowska, koordynator programu Erazmus+

Przystępnie i z dużym wyczuciem Gabriela Knapik ze Śląskiego Oddziału PFRON omówiła zadania funduszu w dziedzinie rehabilitacji i aktywizacji osób z niepełnosprawnością , a dobre praktyki stosowane w SOSW w Dąbrowie Górniczej opisała wicedyrektor ośrodka, Elżbieta Chycka.

Podsumowaniem konferencji był nad wyraz ożywiony panel dyskusyjny, w którym tematem wiodącym były problemy związane z zatrudnieniem absolwentów ww. placówek oświatowych. Po zakończeniu nauki absolwenci tych placówek nie mają już możliwości kształcenia się i doskonalenia. – To są jakby dwa odrębne światy – edukacja, a dalsze działania, które mogą się zakończyć w DPS-ach – powiedziała dyrektor Violetta Trzcina. Wiele osób wskazywało na konieczność przeprowadzenia zmian w sposobie i formach działania DPS-ów.

Uczestnicy dyskusji wielokrotnie podkreślali, że rodzice dzieci z niepełnosprawnością martwią się, co z nimi będzie po ukończeniu szkoły? Nie znajdując pracy, ani innych form wsparcia są pozostawione samym sobie i cały wysiłek edukacyjny idzie na marne. Problemów jest znacznie więcej, jak choćby potrzeba nowych, zróżnicowanych form wspierania absolwentów z niepełnosprawnością. Wszyscy uczestnicy byli zgodni co do tego, że potrzebne są dalsze konstruktywne spotkania i szeroka współpraca różnych podmiotów w zakresie aktywizacji uczniów i absolwentów z niepełnosprawnością.

Spotkanie zakończyło zwiedzanie znakomicie wyposażonego ośrodka.

Zobacz galerię...

Iwona Kucharska, fot autorka, Śl. O. PFRON

Data publikacji: 29.03.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.