Data dodania: 18.04.2018

Jak żyć w zgodzie z przyrodą?

Już po raz 17. odbył się konkurs ekologiczno- przyrodniczy, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 61 Specjalna w Katowicach oraz  Pracownia Profilaktyki Społecznej i Współpracy ze Środowiskiem Pałacu Młodzieży w Katowicach.

W konkursie wzięło udział 16 reprezentacji szkół specjalnych z całego regionu. Po raz kolejny uczniowie mieli możliwość spotkania się oraz wykazania swoją wiedzą z zakresu ekologii i przyrody. Rozwiązywali testy, krzyżówki i rebusy, korzystali z map i innych materiałów źródłowych, wykonywali ciekawe ćwiczenia praktyczne. Oprócz posiadanej wiedzy, uczniowie wykazali się również umiejętnością prawidłowego segregowania odpadów.

W jury konkursu zasiedli: dr B. Buszman - ekolog, mgr inż. B. Ścibisz z Pracowni Profilaktyki i Współpracy ze Środowiskiem Pałacu Młodzieży oraz przedstawiciel Nadleśnictwa Katowice inż. Cezary Wolny.

Wkład w przygotowanie się do konkursu docenili sponsorzy, którzy ufundowali nagrody rzeczowe i gadżety dla każdego z uczestników biorących udział w konkursie.

Zwycięzcą w kategorii szkół podstawowych została Szkoła Podstawowa Nr 9 z Siemianowic Śl., a w kategorii gimnazja Gimnazjum Nr 25 z Katowic. Podczas obrad jury, uczniowie byli zaproszeni na projekcję filmu edukacyjno-przyrodniczego „Ochrona przyrody”, a nauczyciele dzielili się między sobą wiedzą i doświadczeniem.

Każda szkoła zaprezentowała plakat o tematyce ekologiczno- przyrodniczej. Najwyżej oceniony został plakat Szkoły Nr 61 „Miejski smok/G/ zabija”. Po konkursie prace plastyczne będą wystawione w Leśnej Sali Edukacyjnej Nadleśnictwa Katowice.

Przyrodnicze spotkanie odbyło się 12 kwietnia w sali koncertowej Pałacu Młodzieży.

Ewa Kasztelan-Ataman
organizator konkursu

fot. Pałac Młodzieży

Zobacz galerię...

Data publikacji: 18.04.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.