Data dodania: 14.05.2018

Projekt edukacyjny „Razem uczyć” dla rodziców i nauczycieli

Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach dla rodziców i opiekunów oraz nauczycieli, wychowawców i terapeutów osób z niepełnosprawnością.

Warsztaty odbywać się będą w ramach projektu: „RAZEM UCZYĆ - program poprawy funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych poprzez podnoszenie kompetencji wychowawczych i terapeutycznych rodziców i opiekunów”, dofinansowanego przez PFRON).

Termin realizacji w/w warsztatów: 01.04.2018-31.12.2018 r.

Warsztaty dla rodziców / opiekunów obejmować będą trzy moduły:

• „Droga naszego dziecka do nowych umiejętności”- podczas którego omówione zostaną podstawowe prawa i zasady efektywnego uczenia, sposoby wywoływania nowych umiejętności, zasady organizowania sesji terapeutycznych oraz - przede wszystkim - incydentalnego uczenia w naturalnych sytuacjach i generalizowania i utrwalania umiejętności.

• „Droga naszego dziecka do integracji” – podczas którego omówione zostaną najważniejsze do osiągnięcia przez dziecko umiejętności, pozwalające mu na pełne korzystanie z pobytu w grupie rówieśniczej, zasady pracy terapeuty-cienia oraz sposoby organizowania zoptymalizowanych zajęć integracyjnych.

• „Droga naszego dziecka do prawidłowego zachowania”- podczas którego omówione zostaną zasady eliminowania zachowań trudnych u dziecka, uczenia spokojnego zachowania, radzenia sobie z lękami, fobiami, atakami złości, zachowaniami zakłócającymi procesy uczenia, etc.

Uczestnikami warsztatów mogą być wyłącznie rodzice, opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Warsztaty dla nauczycieli, wychowawców, terapeutów itp.

Planowana tematyka spotkań warsztatowych to:

• Rozwijanie mowy w naturalnych sytuacjach
• Prowadzenie treningu toaletowego
• Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami
• Uczenie zabawy z rówieśnikiem
• Usprawnianie ruchowe w warunkach domowych etc.

Uczestnikami szkoleń mogą być pracownicy szkół, w tym szkół specjalnych czy z oddziałami/klasami integracyjnymi, jak również pracownicy domów opieki, WTZ, ZAZ, OPS.

Aby dokonać zgłoszenia do udziału w warsztatach (projekcie) należy pobrać poniższy formularz i przesłać go na adres: biuro@pstb.org

Formularz Zgłoszeniowy

Wykaz województw, na terenie których prowadzona będzie rekrutacja:

dolnośląskie
małopolskie
podkarpackie
śląskie

Obecnie prowadzona jest rekrutacja na pierwsze warsztaty. Planuje się je zorganizować na terenie Krakowa (województwo małopolskie) oraz Raciborza (województwo śląskie).

Więcej szczegółowych informacji na stronie www.pstb.org lub pod nr tel. 12 642 27 90.

pr, fot. pixabay.com

Data publikacji: 14.05.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.