Data dodania: 24.07.2018

Isuzu Turquoise dla ośrodka w Owińskach

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach funkcjonuje w zabytkowych murach dawnego zakonu cystersów. Od 2012 roku jego niewidomi wychowankowie uczą się samodzielnego poruszania w terenie dzięki stworzonemu tam unikatowemu parkowi orientacji przestrzennej ze specjalistycznymi przyrządami dydaktycznymi.

W ramach likwidacji barier transportowych zakupiono dla wychowanków nowy pojazd Isuzu Turquoise. Jest on  dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Kupił go powiat poznański Specjalnie wyposażony , także w windę, 32-osobowy autobus kosztował prawie 600 tys. złotych. Jego zakup był możliwy tylko dzięki dofinansowaniu przez PFRON.

- Chcemy, by podopieczni ośrodka w Owińskach dużo podróżowali i by te podróże były wygodne – powiedział starosta poznański Jan Grabkowski. – Poprzedni autokar był już wiekowy i trzeba było się go pozbyć. Nie było łatwo znaleźć nowy pojazd, który odpowiadałby naszym potrzebom. Autobus musiał spełniać wymagania naszych niepełnosprawnych wychowanków.

Mogą oni w komfortowych warunkach dojeżdżać na zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne, konsultacje medyczne, wycieczki i spotkania integracyjne, sportowcy na zawody, a działające w ośrodku grupy wokalne na przeglądy i festiwale muzyczne.

IKa

Data publikacji: 24.07.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.