Data dodania: 17.09.2018

Można aplikować o „Indeks Marzeń"

Rusza siódma edycja „Indeksu Marzeń" konkursu adresowanego do osób, które zdały maturę lub zaliczyły rok studiów z dobrym wynikiem, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, napiszą list motywacyjny (1 strona A4) odpowiadający na pytanie: „Dlaczego to ja powinienem otrzymać stypendium „Akademii Odnalezionych Nadziei?" i dostarczą zaświadczenie o przyjęciu na studia lub o zaliczonym roku studiów.

„Indeks Marzeń", czyli dziewięciomiesięczne stypendium na naukę, na wybranej przez uczestnika uczelni wyższej w roku akademickim 2018/2019, zostanie przyznany 9 laureatom. Zdecyduje wynik egzaminu maturalnego bądź osiągnięcia na studiach oraz list motywacyjny.

Celem konkursu, przeprowadzonego przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko" jest wyrównywanie szans między osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi. Konkurs ma ułatwić osobom niepełnosprawnym dostęp do nauki i realizowania życiowych planów oraz ambicji. Jednocześnie ma stanowić motywację do dalszej edukacji dla osób niepełnosprawnych, które rezygnują z podjęcia studiów z uwagi na trudną sytuację materialną.

Dokumenty:
– uzupełniony formularz danych osobowych (załącznik nr 1 regulaminu)
– oświadczenie podpisane przez autora o tym, że nadesłany list motywacyjny jest jego własnym dziełem
– kopię (lub ksero) orzeczenia o niepełnosprawności
– kopię lub ksero wyniku egzaminu maturalnego
– zaświadczenie o zaliczonym roku studiów wraz z wynikami
– regulamin podpisany imieniem i nazwiskiem uczestnika wraz z datą i miejscem
– zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika wraz z datą oraz miejscem (załącznik nr 2 regulaminu)
– zaświadczenie o przyjęciu na studia
– zaświadczenie o dochodach rodziny
– zaświadczenie z pomocy społecznej o sytuacji rodziny.
należy przesłać do 28 września 2018 r. na adres:
Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko"
ul. profesora Stefana Myczkowskiego 4
30-198 Kraków, z dopiskiem: KONKURS AKADEMII ODNALEZIONYCH NADZIEI
lub pod adres e-mail: marcinpalys@mimowszystko.org, wpisując w tytule: KONKURS AKADEMII ODNALEZIONYCH NADZIEI.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 października 2018 roku.

Data publikacji: 17.09.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.