Data dodania: 18.09.2018

Projekt Teatru Ludowego dla niedowidzących

Teatr Ludowy w Krakowie realizuje projekt „Przewodnicy zmysłów". Na codwutygodniowych warsztatach osoby z dysfunkcjami wzroku wraz z artystami i naukowcami z Katedry Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego poznają tajniki teatru.

Uczestnicy będą mogli dotknąć kostiumów teatralnych, dyskutować o teatrze, nauczą się tworzyć scenografię. Dla artystów będzie to okazja wypracowania pionierskiej formy teatru, skierowanego do osób niewidomych czy słabowidzących. – Zajęcia pokazały, że oprócz czterech zmysłów mamy jeszcze piąty zmysł – wyobraźnię. U osób niewidzących i niedowidzących ten zmysł jest szczególnie mocno rozwinięty – powiedziała jedna z artystek prowadząca warsztaty.

Pierwsze zajęcia już się odbyły, projekt będzie realizowany do końca 2019 r. W trakcie spotkań powstanie instalacja teatralna, jej forma wykrystalizuje się w trakcie pracy. Realizatorzy wyobrażają sobie, że instalacja może mieć charakter np. dużego pomieszczenia. Publiczność, która do niego wejdzie, poczuje się jak widz teatralny lub bohater przedstawienia. Rekwizyty w tym pomieszczeniu prawdopodobnie wykonają uczestnicy. Możliwe, że będzie to dzieło mobilne do zaprezentowania także w innych miastach. Instalacja swoją premierę będzie miała w czerwcu 2020 r.

Organizatorzy zapraszają do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej w Krakowie, gdzie odbywają się warsztaty.

kat
Data publikacji: 18.09.2018 r.

 


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.