Data dodania: 28.02.2019

III Festiwal Praw Człowieka

Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu organizuje III Festiwal Praw Człowieka.

Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem praw osób niepełnosprawnych. Festiwal jest adresowany do przedszkoli i szkół z terenu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Najlepsze prace i pokazy przygotowane w trakcie trwania Festiwalu zostaną zaprezentowane podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 14 marca 2019 roku w Domu Kultury Chemik. Najciekawsze przedsięwzięcia zostaną przedstawione jako przykłady dobrych praktyk.

Oprac. kat
Data publikacji: 28.02.2019


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.