Data dodania: 19.03.2019

Niepełnosprawni uczniowie uszyli lalki, aby pomóc dzieciom w Sierra Leone

Niepełnosprawni uczniowie wraz z nauczycielami z ośrodka szkolno-wychowawczego w Jarosławiu zaprojektowali i uszyli szmaciane laleczki. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony dla dzieci w Sierra Leone w ramach akcji UNICEF.

Jak poinformował PAP dyrektor Ośrodka Wojciech Głąb, przez kilka tygodni gazetki i plakaty umieszczone na szkolnych korytarzach informowały i propagowały działania UNICEF na rzecz potrzebujących dzieci, i zachęcały wszystkich do działalności charytatywnej.

– Społeczność uczniów Ośrodka z ogromnym zaangażowaniem i radością przystąpiła do tej akcji, wykazując się kreatywnością i chęcią pomagania innym potrzebującym. Otwartość i wrażliwość na potrzeby innych oraz gotowość do pomagania to wartości, na które nauczyciele chcą uwrażliwiać dzieci i młodzież Ośrodka – zauważył dyrektor Głąb.

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy i III klas gimnazjum Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu szyjąc lalki włączyli się w projekt UNICEF „Wszystkie kolory świata", w którym zbiera się fundusze na zakup i przeprowadzenie szczepień zapobiegających śmiertelnym chorobom w Sierra Leone.

Lalki zostały wykonane z kawałków tkanin, jakie uczniowie i nauczyciele przynieśli z domu, a ich korpusy wypełniono watą.

Sylwetki lalek zostały wykonane według szablonów, które przekazał UNICEF, ale już ich finalny wygląd, w tym ubranka, włosy, twarze są wynikiem pomysłowości i wyobraźni uczniów.

Wojciech Głąb dodał, że lalki zostały sprzedane podczas szkolnej aukcji, której towarzyszyła zbiórka pieniędzy do specjalnie przygotowanych puszek.

Jarosławscy uczniowie po raz trzeci wzięli udział w akcji szycia lalek UNICEF. Dyrektor Ośrodka zapewnił, że inicjatywa będzie nadal kontynuowana i prawdopodobnie lalki będzie można kupić wówczas nie tylko na szkolnej aukcji, ale np. przez internet.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu kształci i wychowuje dzieci i młodzież w wieku od 3 do 24 lat z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W ośrodku działają: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa i Szkoła Przysposabiająca do Pracy.(PAP)

Agnieszka Pipała, fot. www.sosw.jaroslaw.pl
Data publikacji: 19.03.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.