Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji

Do 21 stycznia zgłaszać można wnioski w organizowanym przez PFRON konkursie „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji”. W ramach konkursu instytucje naukowe mogą ubiegać się o dofinansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację badania mogą wystąpić uczelnie i instytuty badawcze, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, a także inne podmioty o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie niepełnosprawności, edukacji, kultury, różnorodności społecznej i kulturowej.

– Badania nad niepełnosprawnością w obszarze kultury i edukacji przyczyniają się do wypracowania rozwiązań wspierających codzienne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, ich aktywizację zawodową i społeczną. Dlatego szczególnie wspieramy te projekty badawcze, które łamią stereotypy, uwrażliwiają na potrzeby osób niepełnosprawnych i poprawiają ich sytuację na rynku pracy – podkreśla Krzysztof Michałkiewicz, prezes Zarządu PFRON.

Realizacja dofinansowanego ze środków PFRON projektu badawczego musi rozpocząć się najpóźniej 1 lipca 2020 roku i nie może trwać dłużej niż 10 miesięcy. Wymagany jest też wkład własny – minimum 5 proc. kosztów z całego projektu.

Na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji” PFRON przeznaczy 360 tys. zł. Wnioski można składać do 21 stycznia 2020 do godz. 10:00.

Szczegółowe zasady składania wniosków dostępne są na stronie Funduszu w zakładce Instytucje / Badania i analizy naukowe.

Info: PFRON
Data publikacji: 10.01.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również