Ułatwienia dla szkół korzystających z EFS

Zwiększenie limitów na zakup narzędzi do prowadzenia edukacji zdalnej i zmiana formy prowadzenia szkoleń ze stacjonarnej na zdalną to najważniejsze ułatwienia dla projektów w obszarze edukacji wprowadzone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

– Możliwość prowadzenia sprawnego nauczania online to jeden z priorytetów i największych wyzwań, przed którym staje dziś system edukacji. Aby ułatwić szkołom możliwość efektywnego działania w nowej rzeczywistości, wprowadziliśmy ułatwienia dla placówek korzystających ze wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

W związku z potrzebą złagodzenia negatywnych skutków epidemii COVID-19 w Polsce minister zdecydowała o czasowym zawieszeniu stosowania niektórych postanowień „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”, które zostały wprowadzone 11 września 2019 roku.

Dzięki złagodzeniu dotychczasowych zasad środki z EFS będą mogły wesprzeć szkoły i placówki oświatowe w organizacji i prowadzeniu nauczania w formie zdalnej. Decyzja MFiPR będzie również ułatwieniem przy realizacji projektów edukacyjnych, ponieważ zostały zawieszone wymogi, których spełnienie ze względu na epidemię nie jest możliwe albo jest dużym obciążeniem.

Więcej informacji na stronie programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Info: MFiPR, fot. freepik.com

Data publikacji: 15.05.2020

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również