Data dodania: 10.05.2019

Rekordowy rok w Małopolsce. Umowy z NGO's na ponad 25 mln zł


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.