Data dodania: 24.08.2015

nikifory - Sztuka bez granic

Fundacja United Way Polska zaprasza mieszkańców Warszawy i okolic do obejrzenia wystawy malarskiej „Wędrująca Galeria Nikifory", której autorami są artyści niepełnosprawni intelektualnie.

Wystawę w formie wielkoformatowych plansz będzie można podziwiać w podcieniach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie od 3 do 31 sierpnia.

Wędrująca Galeria Nikifory to obrazy artystów z niepełnosprawnością intelektualną – laureatów IX edycji konkursu plastycznego „Świat Nikiforów". Konkurs ogłaszany jest corocznie od 2006 roku przez Fundację United Way Polska z myślą o artystach z niepełnosprawnością intelektualną. Głównym celem konkursu jest promowanie arteterapii jako skutecznej formy rehabilitacji, rozwój osobisty artystów, wsparcie ich talentów oraz integracja ze społeczeństwem. We wszystkich edycjach konkursu wzięło udział blisko 1000 osób z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Domów Pomocy Społecznej z całej Polski. Laureaci konkursu, wraz z instruktorami i opiekunami, uczestniczą w profesjonalnych warsztatach twórczych w Dworku Plenerowym warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w Dłużewie.

Tych, którzy ze sztuką artystów niepełnosprawnych mają do czynienia po raz pierwszy, zaskoczy zapewne siła talentu jej twórców, profesjonalizm, operowanie barwą oraz niepowtarzalne widzenie otaczającego nas świata.

Wystawa objęta została honorowym patronatem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Pana Jarosława Dudę i Wojewody Mazowieckiego Pana Jacka Kozłowskiego.

Zobacz galerię...
Szymon Bubiłek
Fundacja United Way Polska


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.