Data dodania: 30.06.2016

XIV Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych przeszedł do historii...


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.