Data dodania: 25.10.2016

Kolejna edycja projektu artystycznego „Wygrajmy Razem Mimo Wszystko" 2016


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.