Data dodania: 03.04.2017

Jubilat za miedzą

„Dobrobut ta złahoda” to profesjonalny teatr osób z niepełnosprawnością działający na Ukrainie. Został założonyw styczniu 1997 roku, a już w kwietniu tego roku wystawiono pierwszy spektakl, który przygotowano w trzy i pół miesiąca.

- Świętujemy dwudziestą rocznicę istnienia studia teatralno-koncertowego, jedynego profesjonalnego teatru osób niepełnosprawnych na Ukrainie. Bardzo nam miło, że przez te dwadzieścia lat studio cieszyło dzieci i dorosłych – powiedział na konferencji prasowej, Władymyr Petrowskyj, przewodniczący Ogólnoukraińskej Organizacji Społecznej „Ogólnoukraiński parlament osób niepełnosprawnych zdolnych do pracy”:.

Ludzie z niepełnosprawnością, którzy postanowili stworzyć teatr, w którym mogliby pracować, chcieli przede wszystkim udowodnić, że nie są gorsi niż inni, że są tacy sami jak inni ludzie. I to im się znakomicie udało.

Przez 20 lat ich spektakle obejrzało ponad pół miliona widzów. Wystawili 9 spektakli, przygotowali szereg specjalnych programów różnych wydarzeń.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, który obchodziliśmy 27 marca przekazujemy Jubilatowi najlepsze życzenia.

Oprac. IKa

Data publikacji: 03.04.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.