Data dodania: 14.04.2017

Koncert, wystawa i Integracyjne Warsztaty Artystyczne

Starochorzowski Dom Kultury zaprasza

9 maja 2017 r., godz. 10.00

na koncert i wystawę z okazji Światowego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

występy artystów ze śląskich placówek i fundacji, piknik integracyjny w ogrodzie SDK

oraz na

Integracyjne Warsztaty Artystyczne
Festiwal Otwartych Serc 2017

18 maja 2017 r.
Godz. 9.00 – 11.00
Cena: 5,- zł os os.

Artystów z niepełnosprawnością, zespoły integracyjne oraz ich opiekunów i sympatyków kolejny raz zapraszamy do wspólnego świętowania. Festiwal Otwartych Serc powstał, aby promować twórczość artystyczną osób niepełnosprawnych, zapobiegać wykluczeniu społecznemu oraz upowszechniać terapię przez sztukę.

W programie:
Warsztaty plastyczne:

sensoplastyka
dekoracje ze szklanych butelek,

warsztaty kulinarne,

warsztaty „Walizka z podróży" – zabawa, muzyka, techniki teatralne

Informacje i rezerwacja miejsc:
Agnieszka Pielok – Opara, mail: agnieszka_pielok@chck.pl , tel. 32/ 247 39 58

Organizator:
Starochorzowski Dom Kultury, oddział Chorzowskiego Centrum Kultury
ul. Siemianowicka 59, 41-503 Chorzów Stary
www.sdk.org.pl

„Nasze Sprawy" objęły te przedsięwzięcia patronatem medialnym.

sza

Data publikacji: 14.04.2017 r.

 


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.