Data dodania: 12.04.2017

7. Konkurs poetycki „Słowa, dobrze, że jesteście" rozstrzygnięty

Rozstrzygnięta została .7. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poezji dla Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście". Jego organizatorem jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko".

Uroczystość wręczenia nagród będzie mieć miejsce 30 września w trakcie uroczystego koncertu „Zaczarowane Radio Kraków".

W tym roku do konkursu zakwalifikowano 259 zgłoszeń. 72 z nich były autorstwa poetów z niepełnosprawnością intelektualną a 187 mieściło się w kategorii „Pozostałe niepełnosprawności".

Jury w składzie: Anna Dymna, Janka Graban, Leszek Aleksander Moczulski, Adam Ziemianin i Józef Baran wyłoniło laureatów i przyznało wyróżnienia.

Oto pełna lista nagrodzonych:

Kategoria „Osoby z niepełnosprawnością intelektualną"

I miejsce: Mateusz Marchlewicz
II miejsce: Michał Pyziak
III miejsce: Tomasz Zielonka

Wyróżnienia: Bartosz Mazur, Radosław Kunowski i Iwona Cais-Jędrusiak

Kategoria „Osoby z pozostałymi niepełnosprawnościami"

I miejsce: Arkadiusz Monkiewicz
II miejsce: Paweł Zazulak
III miejsce: Lilla Latus

Wyróżnienia: Łucja Gocek, Katarzyna Kusek, :Zbigniew Toborek

Nagrodzone utwory opublikowane będą w specjalnym tomiku razem z utworami wyróżnionymi w konkursie literackim dla lekarzy „Przychodzi wena do lekarza". Tomik ukaże się w Wydawnictwie Medycyna Praktyczna.

PR

Data publikacji: 12.04.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.