Data dodania: 19.05.2017

SANS – pozytywna energia

Tegoroczne 27. Międzynarodowe Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku (SANS) odbyły się 12-14 maja 2017 r. – jak co roku – w Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka" w Lublinie. Wzięło w nich udział ponad 20 grup teatralnych z Polski, Litwy, Ukrainy i Białorusi. Tematem przewodnim przeglądu były „Spotkania Cygańskie", który dotyczył wszystkich elementów SANS za wyjątkiem spektakli teatralnych.

Grupy występowały ze spektaklami lub występem towarzyszącym. Można był zobaczyć różne formy przekazu m.in. elementy teatru czarnego, teatr żywego planu czy teatr osób głuchoniemych.

Drugiego dnia Spotkań odbyła się bębniarska parada wszystkich artystów i uczestników SANS połączona z obchodami 700-lecia miasta Lublin – „700 bębnów na 700-lecie Lublina." Uczestnicy Spotkań i mieszkańcy przeszli ulicami lubelskiego Starego Miasta na plac Zamkowy, skąd przez godzinę można było usłyszeć bębniarski hymn i rytm 700-lecia.

Trzeci dzień do Wielki Finał SANS wspólna zabawa i podziękowania uczestnikom, instruktorom, wolontariuszom.

Dodajmy za organizatorem, że „Nieprzetarty Szlak to międzynarodowy ruch osób niepełnosprawnych, ich instruktorów i wolontariuszy, którzy poprzez systematyczne całoroczne działania artystyczne, organizację imprez i pracę wychowawczą dążą do osobistego rozwoju jego uczestników oraz zmiany sytuacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie".

NS nie jest związany z jedną instytucją czy stowarzyszeniem, jest to ruch tych wszystkich, którzy chcą wraz z osobami niepełnosprawnymi – wbrew różnym trudnościom wspólnie przecierać szlaki".

Celem SANS jest m.in. rozwój umiejętności artystycznych osób niepełnosprawnych, doskonalenie warsztatu terapeutów i wychowawców, tworzenie środowiska osób zajmujących się działalnością: teatralną, muzyczną, plastyczną...

Twórcą i czołowym sprawcą SANS jest Michał Stanowski, socjolog, inspektor teatralny, oligofrenopedagog, a także inicjator i koordynator Międzynarodowego Ruchu Artystów Nieprzetartego Szlaku, twórca Międzynarodowego Ośrodka Teatralnego w Skrzynicach.

Festiwal cieszy się popularnością w środowisku terapeutów i wychowawców pracujących na co dzień z osobami z niepełnosprawnością w placówkach edukacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

Spotkania artystów NS w Lublinie to wielkie święto sztuki: muzyki i teatru, plastyki, tańca i poezji. Prezentowane spektakle są omawiane przez członków Rady Konsultantów oraz instruktorów prowadzących zespoły z pełną empatią i wolą współpracy. Sugestie profesjonalistów – muzykoterapeutów, plastyka, choreografa, arteterapeuty i twórców teatralnych służą przede wszystkim kształceniu i doskonaleniu uczestników grup i prowadzących, wymianie doświadczeń, pokazywaniu nowych środków wyrazu i sposobów arteterapii, innowacyjnych metod rehabilitacji arteterapeutycznej – mających znakomite znaczenie dla rozwoju i samorealizacji uczestników SANS.

– Staramy się być lepszymi – to jest to, co buduje nam festiwal – powiedział na ubiegłorocznych spotkaniach Michał Stanowiski. – Zmieniają się pokolenia, zmieniają się wolontariusze, osoby prowadzące, a SANS trwa – dopowiedziała Barbara Kasprzak, członek Rady Konsultantów.

Tak było i w tym roku. Dojechali również Neprotoptana Steżyna z Ukrainy i Neprataptany Szlach z Białorusi.

Od kilkunastu już lat trwa ta festiwalowa teatralna współpraca, wzbogacona o konkurs piosenki oraz wystawę fotograficzną. – Można się dużo nauczyć podpatrując innych – wyznała kiedyś Irina Trotyuk, koordynator SANS na Białorusi.

SANS to budowanie potencjału jego uczestników, wzrost świadomości twórczej uczestników spektaklu i ich reżyserów, wzrost umiejętności obu grup, ale przede wszystkim to idealny przepis na coraz wyższy poziom artystyczny prezentacji oraz idealną integrację, empatię i pozytywną energię.

Wśród licznych patronów medialnych znalazł się również Magazyn „Nasze Sprawy".
Więcej informacji: http://www.nieprzetartyszlak.eu/

Zobacz galerię...
IKa, fot SANS
Data publikacji: 19.05.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.