Data dodania: 29.05.2017

Kultura dostępna dla każdego

Spektakle dla niewidomych i głuchoniemych tłumaczone na język migowy z audiodeskrypcją rozpoczynają projekt Smaki Teatru w programie Kultura Dostępna.

Cykl pięciu spektakli repertuarowych, którym towarzyszyć będą integracyjne warsztaty teatralne rozpocznie się już 2 czerwca. - Znakomite „Czarownice z Salem" w reżyserii Adama Nalepy w gdańskim Wybrzeżu łączą ciemną energię „Sweet Dreams" Marilyn Mansona z refleksją filozoficznej przypowieści – wyjaśnia Jacek Wakar.

W spektaklu zobaczymy między innymi Mirosława Bakę, Katarzynę Dałek i występującą gościnnie Zofię Nather. Na scenie zostaną wykorzystane światła stroboskopowe.

Wykorzystanie audiodeskrypcji to ogromne ułatwienie. Technika dzięki dodatkowym opisom słownym udostępnia odbiór wizualnej twórczości artystycznej oraz pozwala osobom niewidomym poznawać widzialny dorobek kulturalny z zakresu sztuki plastycznej, teatralnej, scenicznej i filmowej. Podczas audiodeskrypcji opisywane są znaczące informacje wizualne takie jak: język ciała, wyraz twarzy, przebieg akcji, sceneria, kostiumy. Zwięzłe, obiektywne opisy scen pozwalają osobie niewidomej podążać za rozwijającym się wątkiem historii oraz usłyszeć i zrozumieć co dzieje się na scenie.

Projekt dotacyjny ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kultura Dostępna ma na celu wspieranie dostępu do kultury i integracji społecznej. Dofinansowane przez ministerstwo zadania są dedykowane dzieciom i młodzieży szkolnej, osobom starszym i z niepełnosprawnością, a także tych środowisk, które m.in. z powodu barier kulturowych i prawnych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego i społecznego lub mają do niego utrudniony dostęp. (PAP Life)

dra/ jbr/, fot Teatr Wybrzeże

Data publikacji: 29.05.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.