Data dodania: 13.06.2017

Artystyczne święto radości w Łazach

Centrum niewielkiej miejscowości Łazy położonej na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej nieopodal Zawiercia, zostało w słoneczny dzień 7 czerwca opanowane przez grupy teatralne osób z niepełnosprawnością. Było kolorowo i radośnie - na placu przy fontannie odbywały się XIII Prezentacje Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Do udziału w występach artystycznych zakwalifikowały się warsztaty terapii zajęciowej i domy pomocy społecznej z dziesięciu placówek z województw śląskiego, małopolskiego i łódzkiego.
Zgodnie z tradycją uroczystego otwarcia Prezentacji dokonali przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego, które m.in. prowadzi WTZ w Łazach. Wśród zaproszonych gości byli m.in. radni, wójtowie, burmistrzowie sąsiednich miast.

I zaczęły się występy teatralne, estradowe, wokalno-taneczne, a z nimi - wspólna zabawa w atmosferze powszechnej radości i wzajemnej akceptacji. Czegóż tam nie było! Nostalgiczne wspomnienia lat 20. I 30. ubiegłego wieku, malowniczy cygański folklor, dzielni strażacy gaszący dom w Kwaśniewicach, poezja i pantomima, a nade wszystko – wspólny, radosny śpiew i taniec, do którego dali się porwać niemal wszyscy!

Pierwsi zaprezentowali się gospodarze - WTZ z Łaz z piosenką „Trzynastego", wylansowaną przed laty przez Kasię Sobczyk z zespołem Czerwono-Czarni. Tytułem nawiązywała ona do „trzynastych" Prezentacji.
WTZ w Łazach powstał w grudniu 2004 r. Terapia prowadzona jest w siedmiu pracowniach: arteterapii, ogólnorozwojowej, gospodarstwa domowego, technicznej, komputerowej, plastycznej i rękodzieła użytkowego. Obecnie warsztat specjalizuje się w wytwarzaniu szerokiej gamy ozdób okolicznościowych i przygotowaniu kateringu. Jest organizatorem wielu imprez integracyjnych.

Następnie WTZ w Będzinie, zaprezentował widowisko pt. „Wieś tańczy i śpiewa", które miało swoją premierę w listopadzie 2016 r. Połączono w nich humor, piosenkę, skecze o tematyce wiejskiej. Nie zabrakło także dzielnych strażaków.
WTZ działa od grudnia 2003 r. dużą wagę przywiązuje się do rozwoju społecznego podopiecznych a występy artystyczne stanowią ważny element terapii społecznej.

Za sprawą grupy artystycznej „Przebudzeni" z WTZ w Olkuszu, która ma na koncie liczne występy artystyczne, wokalne oraz teatralne uczestnicy Prezentacji przypomnieli sobie i wspólnie zaśpiewali niezapomniane przeboje zespołu Kombi.

W WTZ w Lublińcu funkcjonującym od 23 lat, zajęcia odbywają się w 10 pracowniach, m.in. ceramicznej, tkackiej, haftu, plastycznej, modelarskiej, edukacyjnej, stolarskiej i muzykoterapii. Na tegorocznych Prezentacjach duet reprezentujący te placówkę, zaśpiewał autorskie piosenki „Teraz tańcz" i „Wspomnienie z plaży", bardzo ciepło przyjęte przez publiczność.

Pierwszą część spotkania piosenkami cygańskimi brawurowo zakończył WTZ z Drzewicy. Działa od 2005 r. jest to placówka dla młodzieży i osób dorosłych. Posiada 5 pracowni terapeutycznych oraz sale rehabilitacyjną i gabinet psychologa.
Na scenie zagrzewał do zabawy wykonawca o wyjątkowych zdolnościach showmana zaś dziewczyny w strojach cygańskich porwały wszystkich do tańca. Żywiołowej muzyce nie oparli się również przedstawiciele lokalnych władz.

Następnie był czas na chwilę oddechu i wręczenie dyplomów i upominków rzeczowych dotychczas występującym zespołom.

Drugą część prezentacji rozpoczęto od występu WTZ z Zawiercia, który działa przy Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym z Chorzowa. Było to piękne plastycznie i muzycznie przedstawienie do - pełnej zmysłowości i bogatej w neologizmy artystyczne - poezji Bolesława Leśmiana, wymagające od widzów skupienia a od wykonawców dużego zaangażowania.

WTZ Tęcza z Gliwic – kolejny wykonawca - w 13-letnim okresie swojego działania przygotował wiele widowisk, które były i są nagradzane na ogólnopolskich festiwalach i przeglądach. Tym razem przeniósł nas w lata dwudzieste, lata trzydzieste ubiegłego wieku. Zaprezentowano przeboje z tamtego okresu, m.in. z repertuaru Hanny Ordonówny i Eugeniusza Bodo, a także zadbano o szczegóły scenografii i stroju wykonawców. Można było poczuć nostalgiczną atmosferę tamtych lat.

Przy DPS prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Częstochowie od 1992 r. działa koło teatralno-muzyczno-taneczne pod nazwą Michalinki. Na tegoroczne prezentacje przygotowano przedstawienie słowno-muzyczno-taneczne z przyśpiewkami andrusowskimi, skeczami rodem ze starych, podwarszawskich przedmieść oraz z Kapelą Jurajską z Częstochowy. Tu również zadbano o stroje rodem z ówczesnej epoki, co przywołało klimat lat minionych.

Z kolei Zespół Radość z DPS im. św. Brata Alberta z Poraja zaprezentował się w programie w rytmie walca. Odpowiedni układ choreograficzny, stroje a przede wszystkim muzyka sprawiły, że można się było poczuć jak na balu.

I na końcu znowu z przytupem, artyści z WTZ Klucze zaprezentowali się w widowisku tanecznym. Skoczne tańce zakończyły XIII Prezentacje WTZ.

Ale to nie był koniec. Po wręczeniu kolejnej grupie okolicznościowych dyplomów i nagród scenę przejął Karol Hadrych z zespołem - znany i lubiany w tym środowisku wokalista z Poręby, który swoimi przebojami disco-polo porwał do tańca uczestników.

Występom towarzyszyło szereg innych atrakcji, można było szukać szczęścia na loterii fantowej, wziąć udział w warsztatach plastycznych, w tym roku nowością są warsztaty plastyczne z foamiranu - delikatnej, plastycznej pianki, z której arkuszy, po podgrzaniu lub na zimno, można formować dowolne kształty. Sponsorzy zapewnili także ciepłe i zimne napoje, ciasto i ciepłe posiłki.

Uczestnicy prezentacji mogli także skorzystać m.in. z nieodpłatnego zwiedzania ruin Zamku w Ogrodzieńcu, zrekonstruowanego grodziska średniowiecznego na Górze Birów, Parku Miniatur w Ogrodzieńcu, czy Parku Wodnego „Jura".

Głównym organizatorem XIII Prezentacji WTZ było Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, które ma siedzibę w Kluczach, ale prowadzi wiele placówek opiekuńczych w różnych miejscach.
Beata Szczygieł, wiceszefowa tego stowarzyszenia i kierownik WTZ w Łazach podkreśla, że w Łazach bardzo dużą wagę przywiązuje się do funkcjonowania osób z niepełno sprawnościami i ich potrzeb. Prezentacje, kiermasze to jest sposób aby pokazać, że te osoby wiele potrafią, że są pełnoprawnymi członkami lokalnych społeczności. Uważa, na podstawie 13. przeglądów dokonań artystycznych WTZ, że zarówno ich uczestnicy jak i terapeuci, nieustannie się uczą i coraz więcej potrafią, co widoczne jest podczas prezentacji poszczególnych zespołów i wyraźnie wpływa na wzrost poziomu całego przedsięwzięcia.

Tegoroczne Prezentacje dofinansowane były ze środków Starostwa Powiatowego w Zawierciu, patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz Łaz Maciej Kaczyński. Wsparciem medialnym objął je m.in. magazyn „Nasze Sprawy". Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Miejski Ośrodek Kultury w Łazach. Wsparcia finansowego i rzeczowego udzielili: Fundacja Przyjaciółka, Urząd Miasta w Ogrodzieńcu, Studio kwiatowe „Akant" oraz uczestnicy, opiekunowie i kadra Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łazach.

Zobacz galerię...

Tekst i fot. kat

Data publikacji: 13.06.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.