Data dodania: 22.06.2017

Najpiękniejsze miejsca w moim mieście

W holu OSRiR w Kaliszu 14 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie XI Regionalnego Konkursu Plastycznego dla Osób Niepełnosprawnych oraz otwarcie wystawy pokonkursowej. Impreza ta była wkładem środowiska osób z niepełnosprawnością w obchody święta Miasta Kalisza, a jej celem było podkreślenie aktywnej obecności w społeczeństwie, tej, wcale niemałej grupy społecznej.

Zorganizowanie konkursu było możliwe dzięki dofinansowaniu od kaliskiego samorządu. Imprezie patronował prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński, który również był fundatorem nagrody. Pozostałe nagrody ufundowało miasto Kalisz i organizator – prezes Zarządu Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie" w Kaliszu.

Rolę współorganizatorów przyjęły na siebie: Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza", Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu oraz Fundacja „Aktywni Zawodowo". Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kaliszu, władze Fundacji, oraz Kurii Biskupiej.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 10 placówek rehabilitacyjnych z terenu Kalisza i Regionu Ziemi Kaliskiej: dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej z Kalisza, WTZ w Przygodzicach, ŚDS i WTZ w Odolanowie, WTZ w Ostrzeszowie, WTZ w Doruchowie, WTZ w Kuźnicy Grabowskiej, ŚDS w Nowych Skalmierzycach i WTZ w Pisarzowicach.

Do oceny spłynęło około 100 różnorodnych prac. Ukazane są na nich najpiękniejsze – zdaniem artystów – miejsca w ich rodzinnych miejscowościach.

Nagrody i wyróżnienia zdobyli:
Nagroda prezydenta Kalisza: Małgorzata Sucharska WTZ Kalisz
I miejsce: „Baszta Kazimierza Wielkiego" – Monika Piaskowska, WTZ Ostrzeszów
II miejsce: „Teatr Bogusławskiego" Monika Skopińska, WTZ Orioniści, Kalisz
III miejsce: „Moje miasto" – Marzena Krzemińska, WTZ Doruchów
Prace wyróżnione:
1. „Drogą w stronę słońca" - Jacek Misiak, WTZ Kuźnica Grabowska
2. „Park 600-lecia" – Katarzyna Kałużna, WTZ Odolanów
3. „Park w Ostrowie Wlkp." - Paweł Ulichnowski, Longina Grzesiak, WTZ Przygodzice
4. „Grabowskie zakątki" - Damian Malecki, WTZ Kuźnica Grabowska
5. „Urokliwy kościół" – Grzegorz Witkowski, ŚDS Nowe Skalmierzyce
6. „Ratusz" – Mariusz Męcel, WTZ Kalisz
7. „Oaza spokoju" – Sławomir Iwiński, WTZ Pisarzowice
8. „Staw w Bonikowie" – Joanna Elert, ŚDS „Wiara-Nadzieja-Miłość" Odolanów
9. „Kamienice" – Damian Nowak, WTZ Orioniści, Kalisz
10. „Łódź św. Wojciecha" – Karol Płuciennik, WTZ Kalisz

Tekst i fot: Mariusz Patysiak

Data publikacji: 22.06.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.