Data dodania: 19.07.2017

Integracja przez sztukę w Muzeum Śląskim w Katowicach

Niezwykły eksperyment ruchowo-sensoryczny miał miejsce 11 lipca w Muzeum Śląskim. Uczestnikami warsztatów teatralno-ruchowych "Poza granicami ciemności" były osoby niewidome, słabowidzące, niesłyszące, głuchoniewidome, ich opiekunowie, wolontariusze oraz tłumacz języka migowego.

Zainteresowanie było tak duże, że warsztaty prowadzono w dwóch 19-osobowych grupach. Prowadzili je członkowie Teatru Chorea z Łodzi i jednocześnie twórcy spektaklu "Vidomi" - Janusz Adam Biedrzycki i Magdalena Paszkowska.

Celem warsztatów była podróż przez rzeczywistość weryfikowana innymi zmysłami niż wzrok. Uczestnicy badali przestrzeń przez dotyk, słuch, pracę z balansem oraz pracę nad świadomością ciała. Prowadzący warsztaty stworzyli warunki do przełamywania granicy lęku przed niewidzeniem, opierające się na zaufaniu i poddaniu drugiemu człowiekowi.

Udział w warsztatach to cenne doświadczenie poznawcze pozwalające oswoić barierę ciemności i lęku. Stanowi również inspirację do odkrywania innego sposobu doświadczania świata niż tylko poprzez wzrok i słuch. Jest także odkryciem, w jaki sposób można sobie radzić będąc w takiej sytuacji oraz jak wyjść poza ograniczenia własnego ciała i umysłu.

Na zakończenie warsztatów została przedstawiona prezentacja pracy nad spektaklem "Vidomi", którego premiera miała miejsce w październiku 2014 roku. W przedstawieniu wystąpiły wyłącznie osoby niewidome i niedowidzące. Warsztaty tego typu są doskonałą okazją do przybliżenia sposobu funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku i słuchu i pozwalają na konstruktywne przebudowanie postaw wobec osób z niepełnosprawnością.

Zobacz galerię...

Anna Wandzel (PFRON),
fot. Aleksandra Buczek, Michał Jędrzejowski

Data publikacji: 19.07.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.