Data dodania: 15.07.2017

Rajd z kulturą bez barier

Fundacja Kultury bez Barier zorganizowała kulturalny rajd bez barier. Grupa osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu w dniach od 11 do 14 lipca odwiedziła Kazimierz Dolny, Sanok, Rzeszów i Lublin.

Rajd wystartował w Kazimierzu Dolnym gdzie uczestnicy zwiedzili Muzeum Nadwiślańskie. Po oprowadzaniu mieli oni okazje do stworzenia miniaturowych rzeźb inspirowanych poznanymi obiektami.

W Sanoku zwiedzano ekspozycje prac Zdzisława Beksińskiego i ikon w miejscowym muzeum. W Rzeszowie w Muzeum Dobranocek uczestnicy przenieśli się wspomnieniami do lat dzieciństwa. Kolejnym etapem był Teatr Maska i zwiedzanie kulisów teatru. Można było dotknąć rekwizytów i lalek. Osoby z dysfunkcją wzroku ćwiczyły ruch kreatywny, wchodziły w interakcje i ćwiczyły kontakt z partnerem scenicznym.

Osoby z dysfunkcją słuchu w czasie zajęć koncentrowały się m.in. na dotykaniu rekwizytów, tworzeniu własnego, niemego teatru, opartego na warstwie wizualnej.

W ostatnim dniu rajdu w Lublinie zwiedzano Muzeum Lubelskie. Grupa osób z niepełnosprawnością słuchu zwiedziła z przewodnikiem wystawę „Śladami przeszłości. Najdawniejsze dzieje Ziemi Lubelskiej", zaś grupa osób z niepełnosprawnością wzroku dotykiem poznała wyroby ceramiczne. Następnie wszyscy uczestnicy spotkali się w sali warsztatowej (Lapidarium), gdzie zapoznali się z dawnymi technikami kształtowania ceramiki. Zwiedzano też miasto z przewodnikiem.

Uczestnicy w każdym mieście mogli dyskutować na temat udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

Rajd Kazimierz Dolny, Sanok, Rzeszów, Lublin to pierwsza część projektu „Tydzień Kultury Bez Barier w Polsce" dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2017. Planowany jest jeszcze rajd w sierpniu. Efektem podróżowania śladami kultury bez barier stanie się publikacja podsumowująca całość wydarzenia. Znajdą się w niej zarówno przykłady dobrych praktyk, jak i wnioski ze wszystkich debat odbytych w trakcie rajdu.
kat
Data publikacji: 15.07.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.