Data dodania: 20.07.2017

W świecie ciszy też może powstawać sztuka

Łódzki oddział Polskiego Związku Głuchych zorganizował warsztaty dla osób niesłyszących. Celem projektu „Wielcy Malarze – warsztaty dla osób słabo słyszących" było przybliżenie sztuki osobom z dysfunkcjami słuchu.

Spotkania, zakończone 19 lipca, podzielone były na dwie części: teoretyczną obejmującą wykład o życiu i twórczości artysty oraz warsztatową, polegająca na samodzielnej pracy inspirowanej twórczością artystów XIX i XX wieku, m.in. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Katarzyny Kobro, Modiglianiego. Powstało 75 prac w różnej technice malarskiej – pastele, akwarele, ołówek, tusz.

Uczestnicy warsztatów pełniej mogli uczestniczyć w zajęciach dzięki wykorzystaniu pętli indukcyjnej i tłumacza języka migowego, a jest to ważne, bo jak mówiła jedna z uczestniczek, niewiele instytucji kultury uwzględnia potrzeby osób z dysfunkcjami słuchu.

Zainteresowanie i zaangażowanie uczestników warsztatów było duże. Mieli oni okazję zdobyć wiedzę o XIX- wiecznym malarstwie a także sami stworzyć dzieła, które być może uda się zaprezentować na wspólnej wystawie.
kat
Data publikacji: 20.07.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.