Data dodania: 08.08.2017

Audiodeskrypcja – okno na świat!

Audiodeskrypcja to niezwykle doniosłe osiągnięcie ostatnich lat. Bardzo ważne dla ludzi niewidomych i niedowidzących. To sposób na dotknięcie kultury, „zobaczenie uchem i usłyszenie okiem". Jej pionierem jest założona w Białymstoku przez dwoje niewidomych Tomasza Strzymińskiego i Barbarę Szymańską Fundacja Audiodeskrypcja.

Jej członkowie przygotowali profesjonalne opisy kilkudziesięciu filmów, wykonali audio-przewodniki dla muzeów i miast, zainicjowali wprowadzenie audiodeskrypcji do wielu instytucji kultury w Polsce, przeprowadzili szereg szkoleń z tworzenia opisów słownych do wielu przedsięwzięć, nie tylko z zakresu kultury. Za jej pomocą opisano także wiele dzieł sztuki, obiektów architektonicznych, spektakli teatralnych, także operowych, relacji sportowych itp.

Wkrótce 64 nowych dzieł sztuki będzie dostępnych dla osób z dysfunkcją wzroku a także – co warto podkreślić – z dysfunkcją słuchu. Wśród nich znajdą się dzieła z baroku, rokoko, klasycyzmu i romantyzmu, jak np. „Złożenie do grobu" – Caravaggia czy „Podniesienie krzyża" Petera Rubensa.

Wszystkie opisy znajdują się na portalu iSztuka. Aktualnie jest opisanych na nim 120 dzieł od prehistorii do renesansu, docelowa ma ich być 350.

Korzystający z tego portalu obok fotografii i kontekstu historycznego mają do dyspozycji zarówno nagrania dźwiękowe, jak i opisy tekstowe, właśnie dzięki temu portal jest równocześnie dostępny dla osób z dysfunkcją słuchu.

Realizacja kolejnego etapu przedsięwzięcia jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury.
IKa
Data publikacji: 08.08.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.