Data dodania: 14.09.2017

Muzeum Schoena w Sosnowcu dostępne dla osób niewidomych i słabo widzących


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.