Data dodania: 21.11.2017

XX Jubileuszowe Spotkania z Piosenką Nieprzetartego Szlaku

Nieprzetarty Szlak zaprasza na XX Jubileuszowe Spotkania z Piosenką Nieprzetartego Szlaku - coroczny międzynarodowy przegląd piosenki Artystów niepełnosprawnych, które odbędą się w dn. 1-2 grudnia 2017 r. w Lublinie.

Tematem przewodnim XX Spotkań z Piosenką jest "Rock and Roll" - występy i wykonywane piosenki będą nawiązywać do powyższej konwencji.

Na scenie zaprezentuje się kilkanaście grup i solistów z Polski i Ukrainy.
Dla uczestników Spotkań i ich instruktorów zostaną przeprowadzone specjalne warsztaty artystyczne.
Wstęp wolny

Program wydarzenia:

01.12.2017 (Centrum Arteterapii, ul. Nowy Świat 34 c w Lublinie)
Warsztaty artystyczne
godz. 13:30 - 18:00
13:30 – Występ – dyrygent Agnieszka Studnio i Chór Laudate Dominum SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Z. Sękowskiej w Lublinie
Warsztaty:
- Choreoterapia - Renata Elmerych (dla uczestników)
- Emisja głosu – Agnieszka Stunio (dla uczestników)
- Muzykoterapia – Krzysztof Stachyra (dla instruktorów)
- Wyraz artystyczny występu scenicznego - Michał Stanowski (dla instruktorów)

02.12.2017 (Dom Kultury LSM, ul. Konrada Wallenroda 4d)
Przegląd Piosenki
godz. 12:30 - 16:00
12:30 – Oficjalne otwarcie
15:30 - Finał i uroczyste zakończenie (Tort XX-lecia Spotkań z Piosenką)

Patronat Honorowy:
- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek
- Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
- Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
- Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk

Patronat Medialny:
TVP Lublin
Radio Lublin
Kurier Lubelski
Magazyn Nasze Sprawy

Data publikacji: 21.11.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.