Data dodania: 02.02.2018

Promocja aktywności, integracji i historii miasta

Na początku lutego w Studiu im. Zbyszka Cybulskiego w Centrum Technologii Audiowizualnych (CETA) we Wrocławiu odbyła się premiera słuchowisk multimedialnych, które powstały w ramach projektu „Zasłyszajki Wrocławskie".

Jest to projekt społeczny, w który zaangażowała się niewidoma młodzież z Dolnośląskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niewidomych i Słabowidzących oraz znani aktorzy scen polskich.
Do pierwszych trzech słuchowisk, obudowanych wizualizacją świetlną i dźwiękiem przestrzennym, głosów użyczyli: Małgorzata Kożuchowska, Marian Opania, Adam Ferency.

Projekt powstał w oparciu o dolnośląskie legendy. Pierwsze trzy to: Legenda o Dzwonie Grzesznika, Legenda o Kluskowej Bramie oraz Legenda o powstaniu Ślęży.
Jego patronem jest Miasto Wrocław, a współorganizatorem Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

IKa

Data publikacji: 02.02.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.