Data dodania: 16.02.2018

15.Miedzynarodowe Biennale – skromny(?) jubileusz

15 jest liczbą niewielką w wymiarze rocznicowym, ale gdy uświadomimy sobie, że w przypadku biennale oznacza ona trzydzieści lat aktywności inicjatorów i organizatorów tego przedsięwzięcia, sprawa nabiera innego wymiaru.

Zaczęło się skromnie z końcem lat 80. ubiegłego wieku, gdy większości obecnych uczestników biennale nie było jeszcze na świecie. Był to znamienny okres ustrojowych przemian w Polsce, wśród nich dążenie do osiągnięcia należnej podmiotowości i polepszenia jakości życia ludzi z niepełnosprawnością. Wojciech Tatarczuch, nieżyjący już dziennikarz z niepełnosprawnością, wśród wielu innych spraw, które go bez reszty pochłaniały, zainicjował zorganizowanie ogólnopolskiej wystawy prac plastycznych artystów z niepełnosprawnościami. Jej powodzenie spowodowało powołanie Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych (FSON) i nadanie wystawie zasięgu międzynarodowego w cyklu dwuletnim – czyli biennale właśnie. Wydarzenie jest kontynuowane do dziś i – biorąc pod uwagę energię i determinację jego organizatorów z FSON – oby do końca świata!

Przewertowanie starych katalogów biennale i pobieżne choćby poznanie historii tego wydarzenia uświadamia jego rolę i rangę. Samo wymienienie znamienitych miejsc Krakowa w których się odbywała, wybitnych artystów, którzy jej patronowali i honorowo wspomagali, świadczy samo za siebie. A emocje i przeżycia uczestników, zwłaszcza laureatów!

Jakże wielką satysfakcję i dumę odczuwali ci, których prace oceniał sam (wraz z wysokim jury) Rektor Akademii Sztuk Pięknych prof. Adam Wsiołkowski, gratulując ściskał dłoń, wręczał nagrody i dyplomy, a nawet medale, osobiście wykonane przez prof. Bronisława Chromego!

Jak miło było sfotografować się obok własnego dzieła wiszącego na ścianie Gmachu Głównego Muzeum Narodowego, Pałacu Sztuki, Centrum Manggha, czy ostatnio Małopolskiego Ogrodu Sztuki!

Z drugiej strony wzruszenie odczuwali organizatorzy widząc takie sceny i nabierając przekonania, że warto było starać się i trudzić.

Właśnie choćby dla takich przeżyć – a po latach – wspomnień, warto wziąć udział w konkursie plastycznym Biennale, do czego gorąco zachęcamy!

Niech Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie barwnie zakwitnie Waszym pracami!

Zatem, po krótkim, twórczym, pozytywnym namyśle kliknij tutaj a znajdziesz tam Regulamin tegorocznego BIENNALE'2018 oraz Kartę uczestnictwa, a na niej dalsze wskazówki. Zgłoszenia należy nadsyłać do 11 maja br.
Wydrukuj, wypełnij i ...do pracy!

Info: FSON
Data publikacji: 16.02.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.