Data dodania: 22.02.2018

Ogłoszenie o naborze do XVI Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych 2018

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie rozpoczyna nabór do XVI edycji Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych, która realizowana będzie w dniach 10-14 września 2018 r.

Zgłoszenia zespołów są przyjmowane do 30 kwietnia br.

Przyjmowane są zespoły sceniczne, w skład których wchodzą osoby z niepełnosprawnością. Zespoły mogą liczyć do 10. osób (większe grupy wyłącznie po uzgodnieniu z organizatorami) oraz do 3 opiekunów.

Prezentacje mogą trwać do 15 minut.

Ze względu na międzynarodowy charakter imprezy i powstającą w związku z tym barierę językową, prezentacje sceniczne nie mogą zawierać "słowa mówionego", powinny bazować na grze ciałem, światłem i muzyką. W karcie zgłoszenia należy wyraźnie zaznaczyć rodzaj prezentacji np. taniec, pantomima, teatr światła itp.

Zespół tworzyć mogą wyłącznie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, przy czym orzeczenie musi być ważne w terminie realizacji Przeglądu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2018 r.

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania tutaj karta zgłoszenia
Wzór oświadczenia do pobrania tutaj oświadczenie

Więcej na: http://www.zpstczew.pl/index.php?menu=10
Data publikacji: 22.02.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.