Data dodania: 05.04.2018

Projekt „Kultura na Wolności” w Chorzowie

Urząd Miejski w Chorzowie oraz Chorzowskie Centrum Kultury zapraszają do składania do końca kwietnia zgłoszeń do konkursu na inicjatywy „Kultura na Wolności” Projekt adresowany jest do animatorów kultury, pomysłowych mieszkańców Chorzowa i miast okolicznych oraz organizacji pozarządowych.

Projekty mogą składać:
- osoby pomiędzy 16 a 35 rokiem życia;
- młodzieżowe grupy nieformalne;
- organizacje pozarządowe;
- osoby, które nie mieszkają w Chorzowie, ale swój projekt chcą zrealizować dla społeczności lokalnej Chorzowa..

Kwota dofinansowania jednej inicjatywy to minimum 3 000 zł

Ważne terminy

- Napisz z nami projekt „Kultura na Wolności” – warsztaty dla wszystkich zainteresowanych - 11 kwietnia 2018 r., godz. 17.00-19.00, sala konferencyjna ChCK
- 30 kwietnia 2018 r.: ostateczny termin składania wniosków
- ogłoszenie wyników obrad komisji 14 maja 2018 r.

Termin całkowitej realizacji inicjatyw: 1 czerwca-30 września 2018 r.

Więcej szczegółów w regulaminie na www.chck.pl/informacje oraz na stronie www.chorzow.eu .

Kontakt w sprawie projektów inicjatyw:
Agnieszka Pielok-Opara, agnieszka_pielok@chck.pl tel. (32) 349 78 68

Info: ChCK, oprac. kat

Data publikacji: 05.04.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.