Data dodania: 05.04.2018

Kochają podróże

W czwartkowe przedpołudnie 5 kwietnia Salę Wielką Centrum Kultury Zamek w Poznaniu wypełniły okrzyki dzieci i dorosłych. Były to emocje spowodowane występami artystycznymi podczas XIX Festiwalu Sztuki Naszych Dzieci zorganizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima oraz Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Trwanie”.

Organizowany od dziewiętnastu lat Festiwal ma na celu promocję twórczego dorobku osób z różnymi niepełnosprawnościami, często tych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim, utrudniającą funkcjonowanie w codziennym życiu. Ich potrzeby i problemy są wciąż niedostrzegane przez ludzi pełnosprawnych. Niewiele takich osób jest w stanie cokolwiek powiedzieć na temat ich uzdolnień, predyspozycji i możliwości. Ideą Festiwalu jest ponadto przybliżenie form aktywności arteterapeutycznej.

W tegorocznej edycji wydarzenia udział wzięło czternaście zespołów. Byli to uczniowie przedszkoli i szkół specjalnych oraz integracyjnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej, stowarzyszeń i fundacji zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami.

Na deskach CK Zamek wystawiono przedstawienia teatralne zrealizowane z wykorzystaniem ruchu i gestów, były również prezentacje układów tanecznych, śpiewane piosenki. Każdy zespół na tę okoliczność przygotował coś innego – zaskakującego i niepowtarzalnego.

XIX edycja Festiwalu przebiegała pod hasłem: „Kocham podróże małe i duże”. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny na najładniejszą pracę nawiązującą do tego tematu. Zwyciężył w nim Łukasz Kruszona, uczeń Zespołu Szkół Specjalnych nr 112 w Poznaniu, który swoje dzieło przygotował pod kierunkiem nauczycielki tej szkoły Doroty Leśniak. Organizatorzy przyznali też wyróżnienia.

Patronat honorowy nad XIX Festiwalem Sztuki Naszych Dzieci objął Prezydent Poznania i Wielkopolski Kurator Oświaty, a patronat medialny – TVP 3 Poznań, „Głos Wielkopolski” i „Filantrop Naszych Czasów”. W organizacji przedsięwzięcia pomogli: CK Zamek w Poznaniu, Straż Miejska, Hufiec ZHP „Piast”, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Urząd Miasta Poznania – Wydział Oświaty i Wydział Gospodarki Komunalnej, Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego oraz III LO im. Jana Kantego.

Finansowo przedsięwzięcie wsparli: PFRON, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Hotel „Novotel” i „Orbis”, firmy: „Matbet”, „Pol-Mak”, AWM Solutions Anna i Wojciech Majchrzyccy, „Telf-Wojt”, Jump Arena, „Lama” i „Asgard” oraz Fundacja Sales Group Dzieciom.

Zobacz galerię...

Tekst i fot. Karolina Kasprzak

Data publikacji: 05.04.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.