Data dodania: 13.04.2018

Rekrutacja do projektu Arteterapia Drogą Do Twórczej Integracji III

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej” w Koninie ogłasza rekrutację na twórcze warsztaty arteterapii w ramach projektu „Arteterapia Drogą Do Twórczej Integracji III”.

Organizatorzy pragną zaprosić grupę łącznie 240 uczestników z całej Polski. Zależy im na: wolontariuszach, terapeutach oraz opiekunach zaangażowanych w pracę z osobami z niepełnosprawnością, dla których zorganizowanych zostanie 16 trzydniowych szkoleń arteterapeutycznych (każdy uczestnik projektu może wziąć udział w jednym bloku tematycznym, w jednym wybranym terminie). Uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną i umiejętności pracy z osobami z niepełnosprawnością (ze szczególnym uwzględnieniem procesu ich społecznej integracji).

Warsztaty prowadzone będą przez liderów arteterapii w Polsce!

Wśród tematów naszych warsztatów znajdują się:

1) Muzykoterapia:
1 warsztat podstawowy - 18-20 maja 2018
1 warsztat zaawansowany - 13-15 lipca 2018
1 warsztat zaawansowany - 14-16 września 2018

2) Choreoterapia (ruch/taniec w terapii):
1 warsztat podstawowy - 1-3 czerwca 2018
1 warsztat zaawansowany - 23-25 listopada 2018
1 warsztat zaawansowany - 07-09 grudnia 2018

3) Biblioterapia (wykorzystanie terapeutycznej mocy książki):
1 warsztat podstawowy - 20-22 lipca 2018
1 warsztat zaawansowany - 24-26 sierpnia 2018
1 warsztat zaawansowany - 21-23 września 2018

4) Drama stosowana (terapeutyczne improwizacje):
1 warsztat podstawowy - 31 sierpnia -02 września 2018
1 warsztat zaawansowany - 03-05 września 2018

5) Plastykoterapia (twórczość plastyczna/wykorzystanie niekonwencjonalnych materiałów w terapii):
1 warsztat podstawowy - 05-07 września 2018
1 warsztat zaawansowany - 07-09 września 2018
1 warsztat zaawansowany - 05-07 października 2018

6) Teatroterapia (dramatoterapia):
1 warsztat podstawowy - 28-30 września 2018
1 warsztat zaawansowany - 12-14 października 2018

Rekrutacja na warsztaty rozpoczęła się 3 kwietnia.2018 r.

Warunki uczestnictwa w projekcie:

Pierwszy krok:

wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego od 03.04.2018 do 09.05.2018 roku na stronie Fundacji Podaj Dalej www.podajdalej.org.pl, z wybraniem rodzaju warsztatu i terminu.

Drugi krok:

kandydaci, którzy dostaną maila z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia - przesłanie wypełnionego zgłoszenia wraz z rekomendacją (z organizacji, w której działasz)  na e-maila arte@podajdalej.org.pl lub za pomocą poczty na adres:

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej
ul. Południowa 2A
62-510 Konin
z dopiskiem „Arteterapia Drogą Do Twórczej Integracji III”

Całkowity koszt uczestnictwa w trzydniowym warsztacie (w tym nocleg, wyżywienie, materiały dydaktyczne oraz twórcze warsztaty) to tylko 120,00 zł (gdzie rzeczywiście poniesiony przez Fundację w ramach projektu koszt za udział jednego uczestnika wynosi 1 000 zł).

Ponadto Fundacja zwraca koszty dojazdu na warsztaty do wysokości 100,00 zł, dzięki współfinansowaniu ze środków PFRON oraz 1% podatku.

Szczegóły dotyczące płatności otrzymają osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane na poszczególne warsztaty zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie.

Info i fot. Fundacja Podaj Dalej

Data publikacji: 13.04.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.