Data dodania: 21.05.2018

Konkurs Sztuka Osób Niepełnosprawnych – nowa edycja

PFRON ogłosił XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”.

Tytuł Konkursu: Niepodległa bez barier – od morza do Tatr

Termin składania prac konkursowych: 31 sierpnia 2018 r. Zgłoszenia prac do Konkursu dokonuje się jedynie na formularzu zgłoszeniowym, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Miejsce składania prac: Oddziały wojewódzkie PFRON właściwe ze względu na siedzibę placówki biorącej udział w Konkursie.

Miejsce i termin odbioru prac nienagrodzonych i niewyróżnionych:
Prace nienagrodzone i niewyróżnione w etapie wojewódzkim można odebrać w terminie do 30 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl informacji o rozstrzygnięciu etapu wojewódzkiego Konkursu w Oddziałach PFRON, prace nienagrodzone i niewyróżnione przez Centralną Komisję Konkursową można odebrać w terminie do 30 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Funduszu informacji o rozstrzygnięciu Konkursu.

Kategorie i techniki wykonania prac

malarstwo i witraż

Dopuszczalne techniki: akwarele, pastele, gwasz, olej itp., na dowolnym podłożu 
(np. płótno, papier, tkanina, szkło, płyta)

rysunek i grafika

Dopuszczalne techniki: ołówek, węgiel, piórko, mazak, techniki powtarzalne np. drzeworyt i linoryt

rzeźba kameralna i płaskorzeźba

Dopuszczalne techniki: rzeźba w drewnie, ceramice, kamieniu i technikach mieszanych 

tkanina i aplikacja

Dopuszczalne techniki: hafty wykonane różnorodną techniką, gobeliny, makaty

fotografia i film

fotografia i film cyfrowy

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie.

Uwaga! W celu zapewnienia właściwej identyfikacji autora organizatorzy proszą o trwałe opisywanie prac.

Termin uroczystego Finału Konkursu: nagrodzone placówki zostaną poinformowane o uroczystości niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu.

Osoby do kontaktu w sprawie Konkursu w Biurze PFRON:

Departament Promocji i Informacji

Agnieszka Adamska-Parzymies
tel. 22 50 55 271, e-mail: dpi_sekretariat@pfron.org.pl

Jolanta Kamińska
tel. 22 50 55 158, e-mail: dpi_sekretariat@pfron.org.pl

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Info: PFRON, oprac. kat, fot. pixabay.com

Dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszenia placówki (docx 26 KB)

Regulamin konkursu (docx 27 KB)

Załącznik do regulaminu (docx 17 KB)

Data publikacji: 21.05.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.