Data dodania: 15.06.2018

„Piękno krajobrazów Ziemi Kaliskiej”

…to temat XII edycji Regionalnego Konkursu Plastycznego dla Osób Niepełnosprawnych po raz kolejny zorganizowanym przez Fundację „Miłosierdzie” podczas obchodów Święta Miasta Kalisza. Jego podsumowanie odbyło się 13 czerwca. w holu Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.

Celem konkursu jest aktywizacja osób z niepełnosprawnością, promocja ich twórczości, a także przypomnienie społeczeństwu, że żyją i funkcjonują one nie obok, ale wśród nas, że również chcą brać aktywny udział w życiu społecznym, i robią to w sposób czasami jedyny dla nich dostępny – za pomocą sztuki.

Zorganizowanie konkursu i wystawy było możliwe dzięki dofinansowaniu projektu przez samorząd Kalisza, a honorowy patronat nad wydarzeniem przyjął Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza, który także ufundował nagrodę. Pozostałe nagrody zostały zakupione dzięki dofinansowaniu, oraz ufundowane przez prezesa Zarządu Fundacji „Miłosierdzie”, Stanisława Bronza.

Wśród zaproszonych gości, oprócz przedstawicieli Fundacji byli między innymi: Jolanta Kucharzak, wicedyrektor ROPS w Poznaniu, Paulina Gawłowska z kaliskiego MOPS-u, Zbigniew Włodarek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza, inni przedstawiciele władz lokalnych oraz zaprzyjaźnionych instytucji i podmiotów.

W tegorocznym konkursie udział wzięło 10 placówek z terenu miasta i ościennych powiatów, z których nadesłano ponad 80 prac. Ta stosunkowo niewielka liczba nie świadczy jednak o malejącym zainteresowaniu konkursem, lecz dowodzi złej kondycji finansowej placówek rehabilitacyjnych. Dzieje się bowiem tak, że środki służące prowadzeniu efektywnej terapii i rehabilitacji coraz częściej przerzuca się w rosnące koszty utrzymania placówek, obniżając tym samym jakość prowadzonych w nich działań.

Mamy nadzieję, że dzięki nieustannym staraniom prezesa Fundacji „Miłosierdzie” oraz pomocy władz naszego miasta, nadal będziemy mogli kontynuować dotychczasowe działania, które pozwolą nam wszystkim cieszyć się unikatową twórczością osób z niepełnosprawnością, a im samym rozwijać ich talenty.

Wyniki konkursu:

Nagroda prezydenta Kalisza: „Flora” -  Edyta Kawecka, WTZ w Kaliszu

I miejsce: „W moich oczach” – Jacek Misiak i Damian Małecki, WTZ Kuźnica Grabowska

II miejsce: Widok na Kalisz” – Robert Guździoł, WTZ  Przygodzice

III miejsce: „Baszta Dorotka” – Angelika Kłak, WTZ Pisarzowice

Przyznano ponadto 10 wyróżnień za prace indywidualne i zbiorowe wykonane przez uczestników placówek w: Odolanowie, Kaliszu, Doruchowie i Pisarzowicach.

Tekst i fot. Mariusz Patysiak (Fundacja Miłosierdzie)

Zobacz galerię...

Data publikacji: 15.06.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.