Data dodania: 07.09.2018

Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych „MOCArt"

Stowarzyszenie „Power Of Soul" już po raz piąty zorganizowało Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych „MOCArt" w Katowicach, który odbywał się w dniach od 22 do 31 sierpnia.

Wydarzeniel obejmuje między innymi 10-dniowe warsztaty muzyczno-psychologiczne oraz zajęcia wokalne dla grupy osób niepełnosprawnych z całej Polski, które odbywały się w Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Pracowano także nad budowaniem poczucia własnej wartości podczas warsztatów z Anną Kościelny, psychoterapeutką Gestalt, zaś warsztat „Jak Cię widzą tak Cię słyszą" poprowadziła Katarzyna Moko. O wizerunku, mediach i dykcji mówili Marek Kiczka oraz Konrad Bilski.

Uczestnicy odwiedzili też Park Rozrywki Legendia.

Festiwal zakończył się Jubileuszową Galą i koncertem zaproszonego gościa, którym w tym roku był Ryszard Rynkowski.

em
Data publikacji: 07.09.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.