Data dodania: 12.09.2018

21 OPTAN w 25-lecie działalności

XXI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych OPTAN 2018 został zorganizowany przez Centrum Rehabilitacji im. Ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu, które w tym roku obchodzi 25-lecie działalności. Honorowym patronatem wydarzenie objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

Jego uczestnikom gratulacje złożyły Dorota Habich p.o. prezesa Zarządu PFRON oraz dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału tego Funduszu Aleksandra Gierej, która w adresie gratulacyjnym napisała:

„Kochać innych ludzi to chcieć, by byli wolni i więksi niż my sami jesteśmy" - te słowa Ks. Biskupa Jana Chrapka, patrona Centrum Rehabilitacji były wcielane w życie w ciągu minionego ćwierćwiecza działalności obejmującej dwa bardzo odległe od siebie obszary, które wydawałyby się nie do pogodzenia - sztuka oraz sport. Przeglądy Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych są niewątpliwie wielkim świętem sztuki plastycznej, recytatorskiej i wokalnej. Stanowią jedno z wiodących wydarzeń artystycznych, podczas których swoje uzdolnienia i wrażliwość artystyczną prezentują artyści z całej Polski."

„To radosne wydarzenie w tym roku nabiera jeszcze większego wymiaru, ponieważ wpisuje się w wyjątkowy jubileusz 25-lecia Centrum Rehabilitacji im. Ks. Biskupa Jana Chrapka. Spotkania z kulturą mają ogromne znaczenie w życiu każdego człowieka. Kultura jest dla wszystkich – nikogo nie wyklucza, nie dzieli. To jest jej wartość. Dzięki Przeglądowi kultura staje się jeszcze bliższa, działa integrująco, a jednocześnie uczy tolerancji i wrażliwości" – napisała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Listy gratulacyjne adresowane na ręce pani prezes Centrum Rehabilitacji Krystyny Grabowskiej, a skierowane również do wszystkich uczestników wydarzenia, nadeszły od wielu osobistości, m.in. od senator Barbary Borys-Damięckiej.

Podczas Przeglądu swoją twórczość zaprezentowali artyści i twórcy z niepełnosprawnością z całej Polski, mieli też możność szlifować swoje umiejętności na zajęciach warsztatowych pod okiem uznanych artystów.

Grand Prix Przeglądu zdobyła Daria Barszczyk, wokalistka z Bydgoszczy. Ufundowało je w wysokości 1000 euro Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słownomuzycznych SAWP.

Fundatorem pozostałych nagród był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W konkursie piosenkarskim „Latarnia" pierwsze miejsce zajęła Natalia Smogulecka z Bydgoszczy, drugie Przemysław Cackowski z Grudziądza, a trzecie wyśpiewał Michał Wiśniewski z Ostrowitego.

W konkursie recytatorskim „Widzimy ten sam świat" jury pierwsze miejsce przyznało Andrzejowi Chutkowskiemu z Warszawy, drugie miejsce zdobyła Bożena Anna Śmierzyńska z Warszawy, a trzecie Janusz Kamiński z Grudziądza.

Tatiana Sosna-Sarno, juror konkursu piosenkarsko-recytatorskiego: - Ogólnie bardzo dobry poziom, wszyscy uczestnicy Przeglądu OPTAN dali z siebie wszystko: wrażliwość, talent, chęci. Bardzo dobrze przygotowani tekstowo i muzycznie. Właściwie wszystkim należą się dyplomy za udział, odwagę, zaangażowanie w to, co robią. Każda osoba jest wyjątkowa i z każdą można (pracując) wiele osiągnąć

W konkursie plastycznym „Radość tworzenia radością życia" zwyciężyła Bogusława Omelczuk z Poznania. Miejsce drugie zajęła Anna Lubomska, zaś trzecie Hanna Kowalska, obie panie z Grudziądza.

- OPTAN to wyjątkowe spotkanie z ludźmi i ich działaniami. Wyjątkowymi w swoim pięknie i wyrazie artystycznym. Wzruszają i zachwycają, a twórcy mogą tu doskonalić swoje zainteresowania i prezentować je szerszej publiczności. Dla twórców, nauczycieli i uczestników spotkań to nauka wspólnego bycia i wzajemnego zrozumienia - powiedział Adam Bojara (Stowarzyszenie Polskich Artystów Plastyków Studio FAM-ART, Teatr Rampa w Warszawie Galeria Sztuki) – przewodniczący jury konkursu plastycznego.
-Tu po raz pierwszy spotkałem artystów malujących ustami. Specyficzna technika tworzenia, pokonywanie wielu barier i trudności, a efekt ich pracy to wielka radość z powstałego dzieła. Dla nas i dla nich to RADOŚĆ ŻYCIA - podsumował

- Chcę podkreślić dobrą współpracę pomiędzy kadrą prowadzących spotkania. Uczestnicy konkursu mieli okazję wypowiedzieć się o swoich pracach oraz wysłuchać opinii krytycznych. Cenna konfrontacja ze środowiskiem wokalno-aktorskim dodaje imprezie polotu i integruje środowiska – dodał dr Mikołaj Harmoza, juror konkursu plastycznego.

Wystawę konkursowych prac plastycznych można oglądać w hotelu „Ibis". Natomiast galowy koncert wieńczący OPTAN 2018 odbył się 9 września w klubie „Akcent" w Grudziądzu.

Zobacz galerię...

Oprac. (rhr), fot. Centrum Rehabilitacji
Data publikacji: 12.09.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.