Data dodania: 21.09.2018

„Patrzę dalej-za horyzont..."

... to hasło tegorocznych XVI Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych - Łazy 2018, które odbyły się w dniach 12-14 września 2018 r. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego, starosty koszalińskiego oraz prezydenta Koszalina.

Projekt cykliczny o charakterze integracyjnym, realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Koszalinie, cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem, zarówno środowiska artystycznego, jak również podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych i członków stowarzyszeń z całej Polski.

Zgodnie z ideą przyświecającą tegorocznej edycji warsztatów twórczość w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną jest elementem wzmacniającym, podnoszącym poczucie godności i przynależności społecznej, niejednokrotnie dynamizuje dalszy rozwój. Kontakt z innymi artystami daje osobom niepełnosprawnym okazję do poszerzenia swojej wiedzy na temat szeroko pojętej sztuki, możliwość nieskrępowanej ekspresji, wyrażania siebie, a dodatkowo jest nieocenionym narzędziem terapeutycznym. Wspólne artystyczne tworzenie obniża poziom stereotypów i uprzedzeń wobec osób z niepełnosprawnością, bo okazuje się, że każdy może mieć własny styl, zainteresowania, wyobraźnię i talent.

Dofinansowanie ze środków PFRON pozwala na realizację wielu artystycznych działań m.in. teatralnych, fotograficznych, filmowych, malarstwa, wikliniarstwa, linorytu, kolażu, warsztatów z dziedziny fryzjerstwa i wizażu. W tzw. namiotach tematycznych, pod okiem artystów, około czterystu niepełnosprawnych osób wraz z opiekunami, miało okazję doskonalenia swoich umiejętności twórczych i uczestniczyło w tworzeniu nowych dzieł.

Z licznych relacji zaproszonych gości tegoroczną edycję przedsięwzięcia PSONI Koło w Koszalinie należy uznać za bardzo udaną. Świadczą o tym m.in. niezwykle ciepłe i życzliwe słowa podziękowań za stworzenie wyjątkowej atmosfery, która sprzyjała Integracji w szerokim słowa tego znaczeniu. Ten aspekt tegorocznych Warsztatów Artystycznych przewijał się we wszystkich działaniach zaplanowanych przez organizatora.

Już pierwszego dnia odbyła się pierwsza część zabawy integracyjnej „Moda z odzysku". Zadaniem poszczególnych placówek było przygotowanie oryginalnego stroju z materiałów do ponownego wykorzystania oraz z surowców ekologicznych. Stroje prezentowane były drugiego dnia na „Pokazie mody" podczas wieczornej dyskoteki. Placówki zaskoczyły wyłonione jury niezwykłą kreatywnością i poczuciem humoru.

Jury szczególnie doceniło prezentację WTZ z Piekar Śląskich, który został laureatem tego konkursu. Podczas dyskoteki dwie pary taneczne z DPS Jasieniec zachwyciły wszystkich emocjonującym pokazem tańca towarzyskiego.

Drugim przykuwającym uwagę i zmysły wydarzeniem w pierwszym dniu Warsztatów Artystycznych były dwie projekcje filmowe. Pierwsza autorstwa uczestnika WTZ z Wrocławia, Marcina Dąbrowskiego dotyczyła jego twórczości i była połączona z wystawą „Człowiek taki sam jak ja". Drugi film „Być jak Brat Pitt" był dokumentem wyróżnionym podczas tegorocznej edycji Europejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja" w Koszalinie.

Nawiązaniu nowych znajomości, wymianie doświadczeń na polu artystycznym i szansie na poznanie nowych technik sprzyjał udział w różnorodnych warsztatach oraz namioty tematyczne. Jak co roku uczestnicy mieli szeroki wachlarz możliwości wyrażania swojego potencjału poprzez sztukę. Można było nauczyć się profesjonalnego wykonywania zdjęć, czy nawet nakręcenia filmu krótkometrażowego.

Wiele osób po raz pierwszy doświadczyło malarstwa techniką olejną. Ciekawym był warsztat pod hasłem „Pierwsza pomoc", na którym - oprócz zdobycia podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego - można było zmierzyć sobie poziom cukru we krwi.

Dużą popularnością cieszyły się warsztaty linorytu, czyli podstawowej techniki graficznej. Wielu skorzystało z rzadkiej możliwości nauki poprawnego pisma kaczym piórem podczas warsztatów „List w butelce". Tradycyjnie wypełniony po brzegi był plac, na którym odbywały się zajęcia taneczne.

Lista warsztatów jest bardzo długa. Oprócz wymienionych wspomnieć należy rękodzielnicze, robienia biżuterii z guzików, string art, transferu na materiale, relaksacyjne, „drugie życie koszulki", wizażu i fryzjerstwa, florystyczne.

W namiotach tematycznych prezentowały swoje osiągnięcia placówki, które przyjechały do nadmorskich Łaz z różnych rejonów naszego kraju. WTZ z Lipska przedstawił technikę wyrabiania pięknych mydeł, w namiocie tematycznym WTZ z Polic można było samodzielnie stworzyć ciekawą biżuterią. Podczas zajęć w namiocie tematycznym WTZ z Wrocławia powstała makieta prehistorycznego zoo, zaś ŚDS z Koszalina podzielił się swoimi niebanalnymi pomysłami w zakresie florystyki.

W tym roku miłym zaskoczeniem były działania przygotowane przez... wojsko. Dzięki uprzejmości Dowódcy 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego płk Mariusza Janikowskiego mogliśmy zobaczyć jak wygląda wóz dowodzenia, czy pojazd sanitarny. Odbył się pokaz wyposażenia żołnierza, pokaz broni. Największa atrakcją były jednak symulatory do strzelania.

W XVI Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatach Artystycznych udział wzięły 34 placówki z 14 województw z terenu całego kraju. Aż 362 osoby z niepełnosprawnościami przyjechały w tym roku do Łaz. Z roku na rok impreza odbywa się z większym rozmachem i rośnie jej ranga jako wydarzenia artystycznego o zasięgu ogólnopolskim.

Zobacz galerię...

Oprac. IKa, fot. PFRON
Data publikacji: 21.09.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.