Data dodania: 24.09.2018

Bestiariusz pogranicza

Pod tą nieco tajemniczą nazwą kryje się inicjatywa trzech współpracujących organizacji z Górnego Śląska. Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom" Pokochaj mnie" z Gorzyczek, Fundacji „ Kocham Swoje Życie" z Piekar Śląskich, i Śląskiego Centrum Sztuki Osób Niepełnosprawnych z Mysłowic.

Realizując zainicjowany przez mysłowickie Centrum projekt „ Małe ojczyzny – pejzaże i opowieści" stowarzyszenia owe zorganizowały plener fotograficzny w Olzie. W wydarzeniu wzięli udział uczestnicy z placówek z Rybnika, Wodzisławia Śl., Czeladzi , Mysłowic i Dąbrowy Górniczej.

Główną ideą przedsięwzięcia było pokazanie bogatego świata legend i baśni związanych z obszarem polsko-czeskiego pogranicza. Owego tytułowego „bestiariusza" legendarnych istot zamieszkujących nasze tereny. Uczestnicy pleneru wysłuchali wykładu mgr. Kingi Kłosińskiej, pracownicy Muzeum Śląskiego w Wodzisławiu Śląskim na temat miejscowych podań i przekazów. Barwnie i ciekawie przybliżyła słuchaczom lokalne duchy i zjawy.

Następnym punktem spotkania było fotografowanie malowniczego nadolzańskiego pejzażu. Zadaniem uczestników wydarzenia jest teraz zobrazowania w dowolnej formie plastycznej bogatego świata pogranicznych legend i opowieści. Powstałe prace, ukazujące bohaterów owych wydarzeń, będą eksponowane na kilku wystawach, a może również doczekają się wydania w formie publikacji.

- Meritum naszego pomysłu stanowi chęć pokazania Śląska, jako „małej ojczyzny" nie tylko przez pryzmat „ industrialny", nie tylko jako krainy kopalń, hut i hałd, ale również jako terenu obfitującego w przepiękne pejzaże i w postacie bardzo mocno związane z naturą, jak choćby nasz wodzisławski utopiec - mówi jeden z organizatorów wydarzenia Marek Grzebyk, członek Rady Programowej Śląskiego Centrum Sztuki Osób Niepełnosprawnych.

- Projekt „Małe ojczyzny – pejzaże i opowieści" daje nam znakomitą szansę połączenia działań terapeutyczno-integracyjnych z próbą popularyzacji bogatego dziedzictwa kulturowego naszych ziem - dodaje.

pr, fot. pixabay.com
Data publikacji: 24.09.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.