Data dodania: 16.08.2018

Jazz w Ruinach, czyli sztuka wielowymiarowa

W dniach 3 do 11 sierpnia odbyła się kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu „Jazz w Ruinach". W ruinach gliwickiego teatru „Victoria" wystąpiła plejada muzyków z Polski, Francji, Izraela, Węgier, Niemiec, Łotwy, Serbii. Nie zabrakło nawet muzyków z dalekiej Indonezji.

W zamyśle organizatorów Jazz w ruinach to nie tylko przegląd wschodzących gwiazd muzyki jazzowej. To również platforma porozumienia pomiędzy muzyka i grafiką, to ambitna próba łączenia sztuk. Od lat więc koncertom towarzyszy wystawa „Jazzposters", czyli międzynarodowy przegląd plakatu muzycznego. Na przegląd rokrocznie nadsyłane jest kilkaset plakatów z całego świata. Spośród nich do wystawy głównej kwalifikowanych jest około setki.

Miło więc jest nam poinformować, iż wśród wybranych przez komisję kwalifikacyjną prac są prace plastyków z Górnego Śląska. Są nimi Patrycja Warzeszka i Marek Grzebyk. Plakaty Marka Grzebyka kwalifikują się na wystawą już piąty rok z rzędu. Oprócz tego jest on też współautorem wystawy, która towarzyszy gliwickiej imprezie od 2015 roku.

Oddajmy mu głos : - Cztery lata temu odważyłem się pokazać prace uczestników zajęć w WTZ Gorzyce kuratorowi wystawy „Jazzposters" profesorowi Tomaszowi Kipce z Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego. Znając jego dorobek twórczy i wielką liczbę nagród i wyróżnień, którymi ów dorobek był i jest honorowany, miałem „duszę na ramieniu". Ale profesor nie tylko zaaprobował pomysł prezentacji naszych prac w Gliwicach, ale zachęcał również do kontynuacji współpracy. Tak więc, od czterech lat uczestnicy zajęć w WTZ, wspólnie z podopiecznymi Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Pokochaj mnie" z Gorzyczek przygotowują cykle prac plastycznych, których tematem wiodącym jest muzyka. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie, ale również olbrzymie zobowiązanie. Na każdą kolejną edycję festiwalu staramy się wykonać prace w innej technice, nie pokazujemy również nigdy tych samych prac. Zawsze jest to zupełnie nowy zestaw. W tym roku zaproponowałem uczestnikom zajęć połączenie monotypii ze swoiście pojętym eksperymentem typograficznym. W efekcie powstał cykl prac pod wspólnym tytułem „ MORE JAZZ", czyli – więcej jazzu. Ekspozycja tych prac w czasie festiwalu miała bardzo dużą widownię i spotkała się z przychylnymi opiniami zarówno plastyków, jak i „cywilnych" widzów. Od 4 października powinna w galerii „Na Sali" w Ośrodku Kultury w Olzie zawisnąć wystawa „Żniwa Artystyczne". Jest ona w naszym zamyśle próbą podsumowania tegorocznych działań plastycznych środowiska artystów z niepełnosprawnością z terenu powiatu wodzisławskiego. Prace z „Ruin" znajdą się tam na pewno. Zapraszam serdecznie!".

My również zapraszamy, nasza gazeta będzie tam na pewno!

Zobacz galerię...

Tekst i fot. Marta Albin
Data publikacji: 16.08.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.