Data dodania: 04.10.2018

Kultura głuchych i PJM w Muzeum Śląskim

Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego został ustanowiony w 1958 r. przez Światową Federację Głuchych i jest obchodzony corocznie w ostatnią niedzielę września. Jego celem jest zwrócenie uwagi na problemy osób niesłyszących, ich prawa i osiągnięcia.

Muzeum Śląskie w Katowicach prowadzi działania edukacyjne przeznaczone dla grup o specjalnych potrzebach oraz różnorodne przedsięwzięcia integracyjne. Organizowane przez muzeum wydarzenia są dostosowywane m.in. do potrzeb osób niesłyszących, a program edukacji włączającej jest realizowany w ścisłej współpracy z odbiorcami. Osoby głuche mogą skorzystać z wykładów i warsztatów prowadzonych w polskim języku migowym lub tłumaczonych na ten język.

Muzeum Śląskie przyłączyło się do obchodów Międzynarodowego Dnia Głuchych i Języka Migowego. Goście, którzy odwiedzili siedzibę muzeum w sobotę 29 września mogli zapoznać się z kulturą głuchych i polskim językiem migowym.

„Głucha noc" rozpoczęła się o godzinie 16:00 w budynku Stolarni, gdzie zgromadzeni wysłuchali wykładu prof. Mariusza Pałki z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach dotyczącego zmysłów, tekstu i znaku.

Godzinę później odbył się otwarty slam poetycki w PJM. O godzinie 18:00 w Audytorium Muzeum Śląskiego zaproszono na spektakl „Nie mów nikomu v.2" w reż. Adama Ziajskiego, zrealizowany w ramach Międzynarodowego Festiwalu „OPEN THE DOOR". Dźwięk, światło i kolory oraz relacje aktorów z przeżyć osób z niepełnosprawnością w świecie „pełnosprawnych" zrobiły wielkie wrażenie na widzach.

Ludzie z niedosłuchem czy niesłyszący są często obdarzeni różnymi talentami i pragną aby ich twórczość była podziwiana przez innych. Chcą funkcjonować w społeczeństwie jako pełnoprawni członkowie i nie chcą być wykluczani.

Tekst i fot. em

Data publikacji: 04.10.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.