Data dodania: 14.09.2018

Muzeum bez Wyjątku po raz czwarty

Do 30 listopada osoby z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, osoby głuchoniewidome i z niepełnosprawnością intelektualną mogą skorzystać z oferty dopasowanej do ich indywidualnych potrzeb w ramach projektu „Muzeum bez Wyjątku 2018" realizowanego przez Muzeum Emigracji w Gdyni.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z opieki przewodników – specjalistów w audiodeskrypcji i tłumaczeniu na język migowy.

Przewodnicy osób z niepełnosprawnością intelektualną mogą oprowadzić grupę przybliżając jej w przystępny sposób główne wątki wystawy. Ponadto mogą również asystować pojedynczym osobom, towarzysząc im podczas całej wizyty i udzielając innej, niezbędnej pomocy.

W ramach projektu realizowane też są warsztaty adresowane do dorosłych i dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością narządu wzroku oraz osób niesłyszących.

Zwiedzanie muzeum i warsztaty są bezpłatne.

Projekt „Muzeum bez Wyjątku 2018" został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna". Partnerami projektu są Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Centrum Integracja oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni.

Więcej informacji na stronie www.polska1.pl i adresami e-mail: a.posluszna@muzeumemigracji.pl lub: j.gojzewska@muzeumemigracji.pl

kat
Data publikacji: 14.09.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.