Data dodania: 09.03.2019

Baśnie i legendy w gliwickim FORUM

Organizatorzy konkursu plastycznego o tematyce „Baśnie i legendy" zapraszają na jego uroczyste zakończenie oraz wernisaż najciekawszych prac, 15 marca o godzinie 11.00 w Galerii Centrum Handlowego FORUM w Gliwicach.

Do konkursu zaproszono dzieci i młodzież szkół specjalnych, klas integracyjnych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy, mieszkańców domów pomocy społecznej oraz indywidualnych artystów z niepełnosprawnością.

Na wystawie pokonkursowej będą eksponowane najciekawsze prace plastyczne autorstwa wielu artystów z niepełnosprawnością w różnym wieku. W trakcie wernisażu nagrodzeni twórcy otrzymają dyplomy, upominki oraz pamiątkowe statuetki. Prace te będą również towarzyszyć Międzynarodowym Spotkaniom Artystów Nieprzetartego Szlaku w Lublinie, które odbędą się w terminie 12-4 kwietnia.

Konkurs zorganizowany został przez Warsztaty Terapii Zajęciowej Tęcza przy Fundacji Różyczka w Gliwicach i Centrum Handlowe FORUM w Gliwicach oraz Międzynarodowy Nieprzeparty Szlak i Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach.

Koordynatorem konkursu jest Wojciech Kotylak, WTZ Tęcza Gliwice. Kontakt telefoniczny: 32 2382205 lub 662263455.

Oprac. IKa
Data publikacji: 09.03.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.