Data dodania: 13.03.2019

9. edycja konkursu „Słowa, dobrze, że jesteście"

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko" zaprasza do udziału w 9. Ogólnopolskim Konkursie Poezji dla Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście". Jest to edycja wyjątkowa, bowiem przypadająca na 15-lecie działalności.

Konkurs skierowany jest do osób, których pasją jest pisanie, pragną podzielić się swoją twórczością i wydać własny tomik poezji.

Jury, w składzie: Anna Dymna, Janka Graban, Józef Baran, Wojciech Bonowicz i Adam Ziemianin, oceniać będzie wiersze dwóch kategoriach: „Osób niepełnosprawnych intelektualnie" oraz „Osób z pozostałymi niepełnosprawnościami".

Laureaci zdobędą nagrody: I miejsce – 5 tys. zł, II miejsce – 3 tys. zł, III miejsce – 2 tys. zł. Gala finałowa, uroczyste wręczenie nagród oraz odczyt nagrodzonych tekstów odbędzie się podczas jesiennej edycji koncertu z cyklu „Zaczarowane Radio Kraków".

Zarówno temat utworów, jak i technika pisarka zależą od autorów.

Dokumenty należy przesłać do 22 marca 2019 roku, pod adres:
Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko"
ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4
30-198 Kraków, z dopiskiem: KONKURS POEZJI
lub pod adres e-mail: poezja@mimowszystko.org, wpisując w tytule: KONKURS POEZJI.

Ogłoszenie wyników nastąpi po posiedzeniu jury, nie później niż 27 kwietnia 2019 roku.

Wszystkie dokumenty oraz szczegółowe informacje na temat projektu znaleźć można na stronie: https://mimowszystko.org/konkurspoezji/.

pr

Data publikacji: 13.03.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.