Rekrutacja na twórcze warsztaty arteterapii

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie zaprasza do udziału w projekcie „Arteterapia drogą do twórczej integracji V”. Do tegorocznej edycji projektu zapraszamy 215 uczestników z całej Polski – terapeutów, asystentów, opiekunów, pedagogów i wolontariuszy zaangażowanych w pracę z osobami z niepełnosprawnościami (195 osób), a także opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami, czyli głównie ich rodziców (20 osób).

Jeśli chcesz rozwijać swoje umiejętności i poznawać nowe metody pracy z osobami z niepełnosprawnością pod okiem najlepszych trenerów – praktyków arteterapii w Polsce – ten projekt jest dla Ciebie!

Przygotowaliśmy 15 trzydniowych szkoleń arteterapeutycznych (każdy uczestnik projektu może wziąć udział w jednym bloku tematycznym, w jednym wybranym terminie). Wszystkie warsztaty odbywać się będą w Koninie.
Rekrutacja na poszczególne warsztaty trwa do 30 czerwca 2020 lub do wyczerpania wolnych miejsc.

REGULAMIN ARTE 2020

Przygotowaliśmy następujące bloki tematyczne:
WARSZTATY ROZWOJOWE
Warsztat rozwojowy – Komunikacja i budowanie relacji – 15-17.09.20
(Warsztat edukacyjno-rozwojowy skierowany do osób pracujących w placówkach terapeutycznych i opiekuńczych dotyczący budowania konstruktywnych relacji w środowisku pracy: relacje z podopiecznymi, ich rodzicami, oraz ze współpracownikami.)

Warsztat rozwojowy – Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu – 18-20.09.20
(Warsztat edukacyjno-rozwojowy ukierunkowany na rozwój osobisty samych uczestników, tj. terapeutów, opiekunów, asystentów, wolontariuszy pracujących na co dzień z osobami z niepełnosprawnościami. Jest to nasza odpowiedź na zgłaszane wielokrotnie w poprzednich edycjach zapotrzebowanie na zajęcia w całości skoncentrowane na samych terapeutach, opiekunach, asystentach, wolontariuszach nierzadko stawiających czoła wypaleniu zawodowemu, przeciążeniu emocjonalnemu i psychicznemu. Warsztat ma na celu podniesienie jakości pracy z osobami z niepełnosprawnościami.)

WARSZTATY METODOLOGICZNE
Biblioterapia
Biblioterapia I stopień – 25-27.09.20
(dla osób, które nie uczestniczyły w poprzednich edycjach warsztatu z biblioterapii)
Biblioterapia II stopień – 23-25.10.20
(zarówno dla osób, które uczestniczyły w poprzednich edycjach warsztatu z biblioterapii, jak i dla nowych uczestników)

Choreoterapia
Choreoterapia – TANIEC KREATYWNY W EDUKACJI – 4-6.09.20
Choreoterapia – TANIEC REKREACYJNY Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA – 2-4.10.20

Muzykoterapia
Muzykoterapia – DŹWIĘK W TERAPII I EDUKACJI I stopień – 6-8.11.20
(dla osób, które nie brały udziału w poprzednich edycjach warsztatów muzykoterapii)
Muzykoterapia – DŹWIĘK W TERAPII I EDUKACJI II stopień – 27-29.11.20
(głównie dla osób, które brały udział w poprzednich edycjach warsztatów muzykoterapii)

Plastykoterapia
Plastykoterapia I stopień – 9-11.09.20
(dla osób, które nie brały udziału w poprzednich edycjach warsztatów plastykoterapii)
Plastykoterapia II stopień – 11-13.09.20
(głównie dla osób, które brały udział w poprzednich edycjach warsztatów plastykoterapii)

Skulpturoterapia
Skulpturoterapia – 16-18.10.20
(praca z rzeźbą i masą pobudzająca nie tylko zmysł dotyku, ale i inne receptory, jednym z elementów warsztatu będą zajęcia dedykowane osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku)

Teatroterapia
Teatroterapia – TEATR CZARNY, TEATR CIENI, TEATR LUSTER – 9-11.10.20
Teatroterapia – TEATR ŻYWEGO AKTORA – 20-22.11.20

Zabawoterapia
Zabawoterapia – 14-16.08.20
Zabawoterapia – 21-23.08.20
(warsztaty z pierwszeństwem udziału dla opiekunów faktycznych osób zależnych, czyli przede wszystkim dla rodziców osób z niepełnosprawnością, w drugiej kolejności dla ich terapeutów)
Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ realizuje projekt „Arteterapia drogą do twórczej integracji V” dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i 1% podatku.

Więcej informacji: https://podajdalej.org.pl/co-robimy/arteterapia/

Info i fot: Fundacja PODAJ DALEJ
Data publikacji: 18.06.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również