Data dodania: 04.08.2016

Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej

Ponad 31,3 mln zł w latach 2012-2015 przeznaczono na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą.

Wsparcie udzielane było poprzez preferencyjne pożyczki na rozwój działalności oraz doradztwo związane z udzieloną pożyczką. Do końca 2016 roku działalność pożyczkowa będzie kontynuowana na dotychczasowych zasadach. Na ten cel przeznaczono ok. 7,7 mln zł. Na koniec I kwartału 2016 r. zawarto już 14 umów pożyczek na kwotę ok. 1 mln zł.

Do końca 2015 r. udzielono 398 pożyczek na kwotę 31,3 mln zł. Z pożyczek skorzystało 321 podmiotów. Z usługi doradztwa natomiast 242 podmioty. Dzięki realizacji projektu powstało także 436 nowych miejsc pracy.

Wsparcie realizowane było w ramach projektu systemowego pt. "Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej" realizowanego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Do skorzystania z pożyczki przekonało nas niskie oprocentowanie oraz łatwy dostęp dla spółdzielni socjalnych. Spółdzielnia starała się uzyskać kredyt komercyjny w bankach lecz nie mogła, gdyż nie spełniała kryteriów banków komercyjnych to jest brak odpowiedniego zabezpieczenia kredytu, brak odpowiednich przepływów pieniężnych, brak wystarczających zysków - powiedział Marek Olszewski, prezes Spółdzielni Socjalnej "Samodzielność, Praca, Aktywność" z Ostrołęki.

Spółdzielnia Socjalna "Samodzielność, Praca, Aktywność" świadczy usługi sprzątające oraz usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych i utrzymaniem ogrodów.

- Pomysł na założenie spółdzielni jest połączeniem pasji do gotowania, przyjaźni ludzi, biznesu oraz promowania zdrowego stylu życia. Potrzeba doposażenia w sprzęt niezbędny do rozwoju spółdzielni skłoniła nas do sięgnięcia po pożyczkę. Dzięki atrakcyjnej pożyczce w TISE mogliśmy zrealizować nasze potrzeby i rozwinąć nasze przedsięwzięcie"– stwierdził Arkadiusz Petruk, prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej Tuderos ze Starego Miasta.

Spółdzielnia Socjalna Tuderos wprowadza na rynek nową gamę gotowych dań wegetariańskich.

- Dzięki założeniu spółdzielni możemy dać zatrudnienie osobom, które miały trudność ze odnalezieniem się na rynku pracy a poprzez naszą misję promować zdrowe odżywianie nie tylko na rynku lokalnym ale również ogólnopolskim- powiedział.

Do końca 2016 roku działalność pożyczkowa będzie kontynuowana na dotychczasowych zasadach. Na ten cel przeznaczono ok. 7,7 mln zł. Środki te pochodzą ze spłat pożyczek udzielonych w okresie realizacji projektu.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pełniło rolę Instytucji Pośredniczącej odpowiedzialnej za wdrożenie, monitorowanie i rozliczenie projektu. Bank Gospodarstwa Krajowego pełnił zaś rolę beneficjenta systemowego i operatora środków przeznaczonych na realizację projektu (zarządzał środkami Funduszu Powierniczego).

Pożyczki udzielane były przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE), pełniące rolę Pośrednika finansowego i zarządzające funduszami pożyczkowymi w pięciu makroregionach.

Info: MRPiPS

Data publikacji: 04.08.2016 r


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.