Data dodania: 21.11.2016

Projekt Creating Leaders for The Future

Dlaczego tak mała liczba osób z niepełnosprawnością zakłada własną firmę? Jak wygląda i jak powinien wyglądać system wsparcia w tym zakresie? Czy warto dawać pożyczki na prowadzenie działalności gospodarczej?

Na te pytania odpowiedzi udzielić ma międzynarodowy projekt Creating Leaders for the Future: No Limits to Entrepreneurship And Disability, realizowany przez Fundację Aktywizacja w partnerstwie z organizacjami z Hiszpanii (Fundación Prevent), Włoch (Consorzio IES) i Francji (Coop'Conseils).
Głównym celem projektu jest opracowanie metodologii szkoleń z zakresu przedsiębiorczości dla osób z niepełnosprawnością, które myślą o założeniu własnej firmy. Wszystkie powstałe materiały (program szkolenia, podręcznik, rekomendacje) przygotowane zostaną na bazie indywidualnych doświadczeń każdej z organizacji oraz zostaną upowszechnione do darmowego wykorzystania.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na strony projektu oraz śledzenia jego bieżących postępów.
Strona projektu: http://leadersforthefuture.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/CreatingLeadersfortheFuture
Twitter: https://twitter.com/CLeadersFF
Projekt finansowany jest ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+
kat

Data publikacji: 21.11.2016 r.


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON