Data dodania: 23.01.2017

Giełda pracy dla osób niepełnosprawnych w Rzeszowie

23 lutego Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, w partnerstwie z Oddziałem Podkarpackim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizuje w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 giełdę pracy dla osób niepełnosprawnych.

Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem osób niepełnosprawnych i udziałem w giełdzie pracy proszeni są o informację dotyczącą ofert pracy, które mogą być przez nich zgłoszone. Udział w giełdzie jest nieodpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału i przesłanie wolnych ofert pracy dla osób niepełnosprawnych.

Oferty należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: pracodawcy@popon.pl do dnia 17 lutego. Informacja ta jest niezbędna w celu przygotowania stanowisk na giełdzie pracy. W jej trakcie będzie możliwość uzyskania informacji i porad na temat warunków zatrudniania osób niepełnosprawnych na stoiskach informacyjnych zorganizowanych przez instytucje wspierające zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Kontakt w sprawie organizacji giełdy pracy:
Adam Hadław
tel. 512 297 539

Info: POPON, oprac. kat

Data publikacji: 23.01.2017 r.


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON