Data dodania: 01.02.2017

„Akcja: Praca". Dołącz!

Paradoks na rynku pracy osób z niepełnosprawnością w Polsce! Z jednej strony mamy najniższe od 25 lat bezrobocie, z drugiej – armię niepracujących osób z niepełnosprawnością. Dlaczego? Odpowiedzi na to pytanie szuka portal Niepelnosprawni.pl! W lutym trwa „Akcja: Praca". Dołącz!

Ponad 12 lat temu zadano pytanie Czytelnikom portalu Niepelnosprawni.pl: „Dlaczego niewiele osób niepełnosprawnych pracuje?".
· Aż 73 proc. odpowiedziało, że: „pracodawcy nie chcą ich zatrudniać",
· 16 proc. było zdania, że „nie potrafią szukać pracy",
· 9 proc. wybrało odpowiedź: „nie opłaca im się, wolą żyć z renty",
· a 2 proc. – „nie chcą pracować".

To samo pytanie zadaliśmy Czytelnikom portalu w styczniu 2017 r. I tu szok! Wyniki... są niemal identyczne.
· Ponownie 73 proc. odpowiada, że „pracodawcy nie chcą ich zatrudniać",
· znów 9 proc., że „nie opłaca im się, wolą żyć z renty",
· mniej, bo tylko 9 proc., że osoby z niepełnosprawnością „nie potrafią szukać pracy",
· do 9 proc. wzrosła liczba odpowiedzi: „nie chcą pracować".

Rzecz do załatwienia
Trudno oprzeć się wrażeniu, że choć wiele zmieniło się w naszym kraju przez dzielące sondy 12 lat, to kwestia zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wciąż jest tematem niezałatwionym.

- Wskazywanie winy po stronie pracodawców może być pewnego rodzaju tarczą, za którą chowają się osoby z niepełnosprawnością – komentuje prezes Integracji Piotr Pawłowski. – Być może wciąż boją się podjąć pracę. Może nie są do tego przygotowane. Może nie trafiły na otwartych pracodawców, choć bez wątpienia z ich otwartością jest o wiele lepiej niż 12 lat temu. Być może ma to związek ze strachem przed utratą renty. Na tę sytuację wpływ ma wiele czynników, choćby to, czy ktoś mieszka w mieście, czy na wsi. Bywa też, że zdobyte wyższe wykształcenie nie przystaje do potrzeb pracodawców. Niewątpliwie jednak ta sytuacja jest sygnałem dla rządzących, że należy nie tylko zadbać o zaspokojenie „głodu" pracodawców, lecz zmienić cały mechanizm wspierania aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Europejski wzór
Potrzebę tę potwierdzają statystyki. Są bezlitosne. Według GUS, w Polsce niezmiennie od wielu lat zaledwie co czwarta osoba z niepełnosprawnością w wieku produkcyjnym jest aktywna zawodowo. Tymczasem w Unii Europejskiej – co druga. Aktywizacji zawodowej nie sprzyja ani rekordowo niskie bezrobocie (8,3 proc. w grudniu 2016), ani zachęty dla pracodawców (głównie w postaci dofinansowań pensji), ani projekty prowadzone przez wiele organizacji pozarządowych.

Dlaczego tak jest? Czy w Polsce osoby z niepełnosprawnością nie chcą pracować?
Z jakich przyczyn boją się wejść na rynek pracy? A może to firmy i urzędy nie chcą ich zatrudniać? Co zrobić, by to zmienić? Jak wspierać zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak i pracodawców, którym brakuje rąk do pracy?

Na dobry początek
Przez ten miesiąc szukane będą odpowiedzi na powyższe pytania. Portal Niepelnosprawni.pl skupi się na wielu kwestiach dotyczących zatrudnienia.

Przez cały luty będą publikowane materiały poświęcone pracy osób z niepełnosprawnością oraz wywiady z pracodawcami, ekspertami, decydentami, co pozwoli lepiej zrozumieć polskie problemy. Nie zabraknie przyjaznych poradników dla kandydatów, a także sylwetek osób, które radzą sobie na rynku pracy.

W najbliższym tygodniu:
· zajmiemy się tym, czy i jak administracja publiczna jest gotowa do przyjęcia pracowników z niepełnosprawnością,
· zaprezentujemy kilka prostych kroków do znalezienia pracy,
· opowiemy o poruszającym się na wózku mechaniku samochodowym.

Zmieńcie z nami rynek pracy!
Partnerami akcji „PRACA" są: www.sprawniwpracy.pl i www.infopraca.pl

Info: Integracja

Data publikacji: 01.02.2017 r.


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON