Data dodania: 13.02.2017

Rynek pracy chronionej i otwarty rynek pracy osób niepełnosprawnych – analiza porównawcza

Przedmiotem opracowania jest prezentacja i ocena zmian oraz stanu struktury zatrudnienia osób niepełnosprawnych na rynku pracy chronionej i otwartym rynku pracy. Ocena zawiera próbę opisania przyczyn stanu oraz wskazanie konsekwencji z perspektywy realizacji polityki społecznej w zakresie aktywizacji zawodowej i zatrudniania niepełnosprawnych.

Pobierz


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON